Arbeidsplass

Arbeidsplassen er ofte et sted med mange elektriske apparater, elektronikk, kunstig belysning, avgasser – og som regel trådløst nettverk. Ta grep om arbeidsplassen og gi deg selv en bedre hverdag med mer overskudd!
1. Sørg for god jording og skjermede kabler, nettverksdeler og trafoer!
2. Pass på lyskvaliteten: unngå lysstoffrør og sparepærer. Arbeidsplasser ved vinduet gir best helse!
3. Luft regelmessig – avgasser fra maskiner sammen med støv og tørr luft gir dårlig inneklima. lavt ioneinnhold i luften og høye nivåer av CO2
4. Unngå trådløse enheter hvis mulig! Kablet nett og kablet telefon er både sikrere, raskere og bedre for helsa!
5. Ikke glem at lys og farger, grønne planter og gode materialer har stor betydning for trifsell og velvære!
6. Drikk godt vann og sørg for pauser og bevegelse!