Vindusfolie

Vinduer er ofte det stedet hvor aller mest av strålingsbelastningen fra mobilmaster og lignende slipper gjennom. For å bevare utsikten fra vinduet, kan man benytte skjermende vindusfolie.