BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 10

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 10 (30 ml)

Tillitens essens

(Essence of Trust)

Paradistilstand. Samklang med alle vesener. Tilbake til naturen: Mennesket som jordens barn. Uskyld og urtillit. Skuldre/nøkkelben og hofte.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 10 (30 ml)

Tillitens essens

(Essence of Trust)

Misteltein på lind

Paradistilstand. Samklang med alle vesener. Tilbake til naturen: Mennesket som jordens barn. Uskyld og urtillit. Skuldre/nøkkelben og hofte.

 

Som den første essensen i Balderserien, ”Essence of the beginning”, og kreativitetsessensen, er også dette en essens av misteltein på lind. Igjen formidler linden med sine hjerteformede blader en følelse av trygghet og omsorg, å bli båret inn i livet. Denne gangen handler det ikke om å bli båret fysisk inn i livet som impuls, idé eller vesen, men om det voksne mennesket som barn av skaperverket og grunnfølelsen av å bli båret i livet: Du er aldri alene!

 

Denne essensen har julestemning i seg. Den er laget på langfredag formiddag, på den tiden hvor jorden begynner å ta opp i seg Solvesenet, og Parsifal opplever langfredagsfortryllelsen: ”Da fryder seg den hele Kreatur/ over sin forløsers edle spor…” Den frydefullt forløste dyreverdenen, slik vi ofte kan oppleve den ute en langfredagsmorgen blant fugler og maur, gir en anelse om en kommende og ny forbindelse mellom mennesket og naturen, og dermed også en erindring om Paradiset.

 

Utfordring:

Når grunnen blir trukket bort under føttene på en, både billedlig og bokstavelig talt.

Ved følelsen av å falle i en avgrunn.

Ved besvimelse, når bena blir kraftløse.

Når ting faller i hodet på en.

Ved grunnleggende utrygghet som livsfølelse eller situasjonsbetinget.

 

Forvandling:

Langfredagsessensen av lind vekker den dypt slumrende urtilliten – som en erindring om en tidligere tilstand av enhet med naturen og dens høye skapervesener. Å hvile i denne følelsen kan gi sjelen enorme krefter, for de gir fast grunn under føttene nettopp i en tid hvor den truer med å falle bort. En slik opplevelse av en ny, gjenfunnet jord, vekker samtidig en dyp kjærlighet til alle medskapninger.

 

Kroppsresonans:

Urtillitens essens står i resonans med skuldre/nøkkelben og hofter. Dette er det rolig, hvilende utgangspunktet for armenes og benas bevegelser og gjerninger. Alle Jordessensene eller Vidaressensene har en slik resonans til kroppens lemmer. Tillitsessensens resonansområde viser at alle gjennomgripende handlinger har sitt utgangspunkt i den hvilende paradistilstanden i skuldre/nøkkelben, og hvert dynamisk skritt har sitt utgangspunkt i det stabile hofteleddet. Musikalsk sett hviler her opplevelsen av primen.

 

Yrke:

Urtillitens essens har et særlig forhold til alle klingende yrker, til musikere så vel som metallarbeidere. Alle kunstnere som lar seg inspirere av de ikke hørbare verdensharmoniene vil ha særlig glede av denne essensen.

 

Affirmasjon:

”Jorden bærer meg alle dager”

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products