BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 12

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 12 (30 ml)

Fullbyrdelsens essens

(Essence of Fulfillment)

Avslutninger. Velsignelse. Ringen sluttes. Arbeidets frukter på jorden blir næring for englene. Håndflater og fotsåler.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 12 (30 ml)

Fullbyrdelsens essens

(Essence of Fulfillment)

Misteltein på eple

Avslutninger. Velsignelse. Ringen sluttes. Arbeidets frukter på jorden blir næring for englene. Håndflater og fotsåler.

 

”Når et menneske dør, blir det ånd, når en ånd dør, blir den menneske” (Novalis)

Dette er essensen for overgang til lyset, for det store åndedrettet i tilværelsen.

 

Når et menneske på jorden har avsluttet sitt liv og forlater legemet, så blir det ventet og mottatt på den andre siden. Kjærlige ”hender” opptar mennesket i en annen vesensform. Denne overgangen har en stor betydning på begge sider av terskelen: For sjelen er kretsen av jordiske handlinger avsluttet; den vil nå betrakte sine handlinger på avstand og ”tenke dem riktige”. For englene derimot, som har ledsaget og beskyttet sjelen gjennom hele jordetiden, kommer nå utligningen fra menneskets side: Fruktene av arbeidet på jorden blir næring for de åndelige vesener. Alt sjelen har gjort i oppriktig frihet og kjærlighet, kommer nå disse vesener til gode. Det er jordens velsignelse for himmelen.

 

Samtidig er fullbyrdelsens essens også en essens for alle overganger i livet, der en fase avsluttes og en ny begynner. Før noe nytt kan begynne, må det gamle avsluttes. For å gå fremover må vi slippe fortiden. Vi må slutte å se oss tilbake. Når vi henger fast ved fortiden, blir livet forvandlet til saltstøtter: Det stivner i gamle former, livsstrømmen flyter ikke lenger. Vi må bevisst avslutte tingene, takke for dem og gi dem over til englene. Da frigjør vi våre hender til nye oppgaver og muligheter, til nytt liv: Grip – hold – slipp. Slik kan våre gjerningers frukter bli til velsignelse.

 

Utfordring:

Ved turbulens i overgangen fra en tilstand til en annen: Mellom søvn og våkenhet, mellom liv og død, mellom en fase i livet og en annen.

Ved alle avslutninger og overganger, der noe må slippes for at noe nytt skal kunne komme frem.

Ved søvnvansker for å finne fred om kvelden etter en full dag.

Når tilbakeblikk og etterklang av det en har gjort faller en tungt.

For å vide blikket og se de store sammenhengene.

 

Forvandling:

Epletreet er det menneskeligste av alle trær. Fra naturens hånd er det en tornete busk med små, bitre frukter. Gjennom årtusener har mennesket med sine hender pleiet det frem til et karakterfullt tre som utfolder seg med tallrike, kostelige sorter. Som knapt noen annen plante- kanskje utenom rosen, dens nære slektning – symboliserer eplet menneskets sanne Jeg, som en ”rundet sak”, som den søte og samtidig holdbare frukten av harde anstrengelser. Som eneste fruktslag kan eplet lagres gjennom hele vinteren. Inntil nylig hadde hver eneste landstripe i Europa sine egne sorter. Eplet er bildet på det vordende Jeg og samtidig på jorden som bærer hvert menneske og hele menneskehetens tilblivelse og utvikling. Derfor ligger eplet også symbolsk som rikseple i keiserens venstre hånd.

 

Essens av mistel på eple lar alle enkeltheter komme til syne i helheten. Allmoren tar alle vesener opp i seg igjen. Der vi har essens av mistel på eple, vil vi alltid befinne oss i et punkt hvor to atskilte skal finne sin enhet: Vi har også mistel på eple i Åndedrettsessensen, hvor prosessen skjer på et mer sjelelig plan, og i Vitalitetsessensen hvor det handler om å gjennomstrømme eterlegemet (livskraftlegemet) med jeg-kraft, altså forbinde det kosmiske og det jordiske i den andre enden av prosessen, når mennesket inkarnerer på jorden.

 

Kroppslig resonans:

Fullbyrdelsens essens står i resonans til håndflaten og fotsålene.

 

Affirmasjon:

”Fruktene av mitt arbeid er næring for englene.”

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products