BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 4

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 4, 30 ml

Moderlighetens essens

(Essence of the Mother)

Mottagelighetens essens, essensen for unnfangelse og svangerskap, Lysånding, Lysmottagelse, Morskjærlighetens urkilde, organismens helhet. Kontakt med egen mor og egen kvinnelighet. Aktiv mottagelighet. Evne til å romme, bære, omslutte.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 4, 30 ml

Moderlighetens essens

(Essence of the Mother)

Loranthus – Misteltein på frynseeik

 

Mottagelighetens essens, essensen for unnfangelse og svangerskap, Lysånding, Lysmottagelse, Morskjærlighetens urkilde, organismens helhet. Kontakt med egen mor og egen kvinnelighet. Aktiv mottagelighet. Evne til å romme, bære, omslutte.

Et foster er livets vidunder, der hele kosmos kommer til syne. Det er et like stort under at en mor kan bære barnet i sin kropp. Dette ufattelige har i mange religioner blitt æret som det evig guddommelig-kvinnelige. De første skulpturene fra istiden vitner om denne ærbødigheten, og i Katedralen i Chartre har den funnet sitt varige uttrykk.

 

Samtidig er et svangerskap noe høyst virkelig, til tider smertefullt og krevende, og ikke alltid ufarlig. I en kultur hvor den vordende mor ikke selvfølgelig omgis av anerkjennelse og beskyttelse, kan kvinnen bli stående i en viss forvirring og uro. Da er der vanskelig å gi seg helt hen til livet og skjebnen, hvilket igjen kan gi mor og barn varige følger.

 

Denne essensen har en særlig hemmelighet: Det er den eneste som ikke er laget på den vanlige, blomstrende europeiske mistelteinen (Viscum Album), men av uåpnede knopper til middelhavsmistelteinen Loranthus Europaeus, laget og funnet i området rundt Assisi i Italia. Denne vokser på eik, kelternes hellige tre. Eika aktiverer mars- energiene i mot og utholdenhet, krefter som i like stor grad lever i kvinner, bare på et annet vis enn hos menn. Den forvandlede, kvinnelige mars blir til Maria-kraft; mot til aktiv mottagelighet, å kunne ta opp i seg livets mysterium.

”Madonna-essensen” berører unnfangelsens og svangerskapets hellige mysterier på et særlig dypt nivå. Den er knyttet til kvinnelighetens kraft og regnes blant essensene som den mest grunnleggende.

 

Utfordring:

For moren når tilliten og hengivelsen til skjebnen er usikker eller manglende

For livmoren som organ ved vanskeligheter under svangerskapet

For barnet når forholdet til mor er vanskelig

For voksne som trenger å bekrefte eller forvandle sitt forhold til egen mor

For evne til aktiv mottagelighet

For utholdenhet og kraft til å bære

 

På sjelelig plan: Ved opplevelse av avvisning fra mennesker eller grupper. Trøst for den som vandrer alene.

Når man ikke kan godta seg selv, ved selvhat, selvaggresjon helt fram til selvmordstanker. Når sjelen har mistet sin morsomsorg for sitt eget selv.

På åndelig plan: Ved sterk intellektuell anstrengelse; når man kjemper med ideene. Ved idékaos, når man ikke kan samle de altfor mange tankene. Ved kaotiske eller springende tanker som ikke finner sitt sentrum.

 

Forvandling:

Eikemispelens essens forbereder til mottagelighet av åndskimen, og hyller den inn, slik knoppen innhyller den kommende blomsten. Den lærer moren hengivelse til barnets kosmos. Ved barnlige trauma skaper den forbindelse – også hos det voksne mennesket – til livmorens positive urbilde.

Å kunne motta forutsetter en sterk indre aktivitet og mot. Det gjelder også for det å motta ideer i det åndelige arbeidet. Alltid handler det om å danne et hylster for det som skal opptas og deretter å bære fram det som er mottatt. Ved skrivearbeider stiller vi sjelen inn på å motta. Den ofte kaotiske tankestrømmen får en form hvor tankene kan ordnes slik at ideene står rolig etter hverandre.

 

Dyr:

Madonnaessensen er samtidig en viktig essens for dyrekretskreftene som formende skaper embryoet ved en harmonisk sammenstilling av sine krefter. Den bærer også urbilder av dyrenes utviklingstrinn og dyreverdenens helhet. Derfor er de også egnet til dyr i nød, og særlig ved dyresvangerskap.

 

Affirmasjon:

„Motta det vordende livet!“

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products