BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 9

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 9

Faderlighetens essens

(Essence of the Father)

Mennesket som del av jorden. Respekt for kosmiske og menneskelige lover. Menneskets omgivelse som organisme.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 9

Faderlighetens essens

(Essence of the Father)

Misteltein på selje

 

Mennesket som del av jorden. Respekt for kosmiske og menneskelige lover. Menneskets omgivelse som organisme.

Denne viktige essensen danner porten til Faderverdenen, som sammen med Moderlighetens essens rammer inn forvandlingens syklus.”Faderlighetens essens” stiller det sjelelig forvandlede mennesket inn i dets sammenheng med jorden. Som den siste essensen i Balderserien, den som avslutter ”Jeg-tilblivelsen”, er denne siste essensen i Odinserien, den som avslutter den sjelelige forvandlingsprosessen, også en mistelteinessens på pil.

 

Mange andre essenser oppmuntrer mennesket til å erkjenne sin verdi som fritt skapende vesen; her kommer nå den nødvendige forståelse for å sette det hele i sin rette sammenheng: Vår frihet er meningsfylt begrenset av nødvendigheter og lovmessigheter, og på flere områder finnes det andre som kan mer enn en selv. Å kunne erkjenne denne realiteten helt nøkternt, er det første grunnleggende budskapet til Farsprinsippets eller Faderlighetens essens. På et vis er den uttrykk for Det gamle testamentets Gud, og likedan for ”det rette mål” i den gamle greske religiøsitet. Den er også et uttrykk for Buddhas forklarede vesen etter at han har gått gjennom verdens lidelse og kommet til avklaring og fred. Slik er essensen et uttrykk for det forvandlede, lutrede astrallegemet.

 

Går vi enda dypere inn i den sjelelige holdningen i ”tålemotet” og den frie underkastelse under høyere lovmessigheter, så viser det seg at denne kraften til ærbødighet åpner dørene til det åndelige: Alle høyere utviklede vesener lever i en indre holdning av ydmykhet.

 

Utfordring:

Når man ikke klarer å finne seg til rette i den foreliggende situasjonen.

Når forholdet til egen far er forstyrret eller vanskelig.

Ved vansker med å anerkjenne en høyere autoritet.

Når det faller vanskelig å ta imot hjelp.

Når man har vanskelig for å delegere og ikke gjerne lar andre ta beslutninger.

Ved for stor stolthet

(Alt gjelder i forholdet til mennesker, men også overfor vesener i naturen, skjebnemakter og englehjelp.)

 

 

Forvandling:

Essensen av misteltein på pil vekker kraften til ærefrykt og ærbødighet. Disse ligger ofte dypt begravet fordi vi er omgitt av så lite som er virkelig ”ære-verdig” eller beundringsverdig. Biografisk er det de følelsene man har sett opp til far som lite barn. Selv om det kan synes som om forholdet til far er helt ødelagt, vil dette rene urbildet av ærefryktsfølelse allikevel være der. Jeg kan som voksen lete det opp og rense og pleie det i min egen sjel, slik at det på rett vis kan strømme ut på de riktige stedene – som sønn, som medarbeider eller medborger… Og også som del av skaperverket som blir ledet av høye englevesener etter visse åndelige utviklingsrytmer.

 

Slik bringer ”Faderlighetens essens” meg til en riktig vurdering og innordning av min person på jorden og i menneskeheten. Denne vurderingsevnen kan føre meg videre på leting etter mennesker som kan inspirere meg og hjelpe meg videre i min utvikling. I det jeg slipper de altfor stolte forestillinger om min egen person, åpner jeg meg for beskyttelse og ledelse fra åndelige autoriteter. Jeg vokser gjennom ydmykhet! Jeg er indre sterk og myk nok til å bøye meg for vinden, slik selja er det. Slik blir faderlighetens port en dør til det åndelige. Den åpner også veien til forsoning med skjebnens lovmessigheter og de tre siste essensene i ”The Circle of Life”.

 

Affirmasjon:

„Jeg beundrer skaperverket med dets høye lovmessigheter.“

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products