Radonmåler RAMON 2.2 for stikkontakten

kr 2 650

På lager

Ta radon-saken i egne hender! «Ramon 2.2 » måler til stikkkontkaten er den enkleste, tryggeste og rimeligste løsningen. Kvalittsmerke, dirrekte importert fra Østerrike.

På lager

Categories: , SKU: GT_RAMON

Beskrivelse

Med Ramon 2.2 radonmåler kan du gjennomføre enkel, sikker og svært nøyaktig radonmåling både i hjemmet, arbeidsplassen og andre områder med behov for måling av radon. Med denne elektroniske radonmåleren vil du få en god oversikt over radonvivået på kortere eller lang sikt – og samtidig kan du benytte radonmåleren til å måle i flere rom, flere boliger/steder. Og ikke minst; du kan bruke den for å utføre radonmåling gang etter gang, etter tiltak, i bygg etter bygg og år etter år.

Det helt klart den mest fleksible måten og måle radon på, akkurat slik som profesjonelle. Klikk her for utfyllende informasjon om radon, radonmåling og ulike tiltak.
Generell informasjon

Ramon 2.2 radonmåler er en av markedets mest avanserte og sikreste radonmålere til bruk i private boliger, bedrifter og borettslag. Ramon 2.2 leveres komplett med alt du trenger for å gjennomføre radonmåling.

Installasjon

    * Med radonmåleren medfølger strømforsyning som kan plugges rett i kontakten. Ramon 2.2 har ingen av/på knapp så måleren starter å fungere med en gang den får strøm.
    * Elektronisk utstyr som radio, TV, PC skjermer, mobiltelefoner og lignende generer magnetiske felt som kan forstyrre radonmålingen. Radonmåleren må derfor plasseres mer enn 1 meter fra slikt utstyr.
    * Radonmålerens arbeidstemperatur må ligge mellom 5 – 35 grader celcius. Ramon 2.2 bør ikke plasseres i nærheten av varmeovner og lignende.
    * For å få en så persis måling som mulig bør radonmåleren plasseres minimum 1 m fra vinduer og 0,5 m over gulv.

Langtidsmåling

Verdien for langtidsmålingen viser gjennomsnittlig radonkonsentrasjon siden minnet i måleren ble slettet. Når en grønn diode lyser under bokstaven L vises langtidsmålingen. Langtidsmålingen er spesielt nyttig hvis man ønsker en gjennomsnittlig måling for eksempel over et år eller for å kontrollere at tiltak for å senke radonnivået virker.
Korttidsmåling:

Verdien for korttidsmålingen viser gjennomsnittlig radonkonsentrasjon de siste 7 dager. Når en grønn diode lyser over bokstaven S vises korttidsmålingen. Korttidsmålingen er spesielt nyttig for å finne hurtige endringer i radonkonsentrasjonen. Dette er nyttig for å se på sesong- og vær betonte variasjoner og for enkelt å kunne måle om tiltak for å senke radonnivået virker.
Bruk av Ramon 2.2 radonmåler

1. Sett pluggen fra stømforsyningen inn på høyre side av radonmåleren

2. Sett strømforsyningen inn i en hvilken som helst kontakt. Siden radonmåleren ikke har noen av og på knapp, vil den nå være skrudd på så snart den får strøm.

3. Displayet vil vise – – og den grønne dioden som viser langtidsmåling (L) eller korttidsmåling (S) vil tennes.

4. Radonmåleren har nå begynt målingen og etter 2 døgn (48 timer) vil man få de første målingene av radonkonsentrasjonen.

5. Etter 2 døgn (48 timer) vil displayet vise gjennomsnittlig radonkonsentrasjon, både i langtidsmåling (L) eller korttidsmåling (S). For å veksle mellom langtidsmåling (L) og korttidsmåling (S) holder man inne menu knappen i ca. 1 sekund. Den første uken vil både langtidsmåling (L) og korttidsmåling (S) være identiske.

6. Displayet oppdateres hver time hvis det er en forandring i radonkonsentrasjonen.

7. Hvis strømmen skulle bli borte eller strømforsyningen skulle taes ut av kontakten, vil alle data forbli lagret i minnet. Når man igjen kobler til strømmen, vil målingene fortsette automatisk.

Related products