HSF 64 Skjermende Veggmaling

kr 640kr 2 729

Strålingsavskjermende veggmaling for høyfrekvent og lavfrekvent skjerming (HF & LF).  Veggmaling er den billigste måten å skjerme vegger på (ca 100 NOK pr m2). For bruk inne og ute. Miljøvennlig, uten løsningsmidler. Den er sort, men lar seg greit male over med vanlig farge. Veldig god avskjerming: 99,98% (39dB) ved et enkelt strøk, 99, 995 (46 dB) ved dobbelt strøk.

Downloads
Report Screening Attenuation HSF64
Technical Data Sheet
Catalog Pages

 

 

Description

YSHIELD SKJERMENDE UNIVERSIELL MALING

Det økologiske valget, med noe mindre VOC innhold enn HSF54, til skjerming av vegg-, gulv- og takmaling for tre-, gips- og murflater.  Akryl. Reduserer både HF stråling + LF elektriske felt. Kan KUN brukes til Interiør.

Produkt farge: Karbon svart

Relevante identifiserte bruksområder for malingen:

Bruk i overflatebehandling. – Elektrisk ledende grunningsmaling for skjerming av elektromagnetisk stråling/felt.

Oppholdsrom: Beskyttelse mot HF stråling fra mobiltelefonmaster, TV- og radiosenderantenner, radar, digitale standard trådløse telefoner og trådløse nettverk m.m. Beskyttelse mot lavfrekvente elektriske felt fra den elektriske installasjonen, kraftlinjer osv.

Industri: For å hindre avskjæring av data fra trådløse nettverk («datatyveri») og for å hindre avlytting av konferanserom.

Vitenskap og FoU: skjerming av EMI sensitive anlegg og utstyr.

Medisin: Beskyttelse av sensitivt teknisk utstyr for å garantere at medisinske data utledes riktig og ikke vil bli endret av elektromagnetisk interferens (EMI). Elektronisk industri (for eksempel opptaksstudioer): For å redusere induksjonen og forstyrrelser.

Annen bruk: skoler, barnehager, hotell, sykehus, osv.

Langtidstestet maling for innendørs bruk:

Denne malingen oppnår svært høy demping, best med to strøk. Den viskosplastiske (myke) overflaten har begrenset mekanisk motstand.

 • Inneholder ingen metaller, kun karbonstoffer, gir derfor varig beskyttelse mot korrosjon, til og med i fuktige omgivelser. Er basert på høykvalitets ren akryl bindemiddel, med veldig lavt VOC innhold, er svært pustende, fri for løsemidler, mykgjørere, etc. Derfor er dette et lavutslippsprodukt og oppfyller de strengeste standarder for bruk i Byggbiologi (miljøhus) – prosjekter.
 • Like god festeevne på mange innvendige og utvendige flater og underlag som på gamle lag med emulsjonsmaling, sement, gips, mur, tre, osv. Kan lett bli dekket med vannbasert emulsjonsmaling dvs. latex- eller vinylmaling.
 • For å overlappe små hull i underlaget, er denne malingen forsterket med lange, ledende fibre.
 • Malingen er ikke frostresistent, og kan dermed ikke sendes på vinterstid.
 • Reduksjon på 39dB (skjermingseffekt 99,99%) på vanlig underlag med ett strøk, reduksjon på 46dB (skjermingseffekt 99,995%) med vanlig underlag og to strøk.
 • Ingredienser: Vann, rent akryl bindemiddel, grafitt, karbon, tilsetningsstoffer, konserveringsmiddel, karbonfiber.

Sikkerhet og beskyttelse også mot fremtidig høyfrekvens kilder (opp til 18 GHz):På grunn av sin maskefrie struktur, gir alle YSHIELD skjermingsmalinger nesten konstant dempning, uten polarisasjon, for frekvenser opp til 18 GHz.

Underlag – Grunning – Påføring:

Underlaget må være solid, rent, fettfritt og tørt.

Forbruk: Interiør 7,5 m²/l

Skjermingsmalingen kan brukes over eksisterende emulsjonsmaling, på tapet, bygningsplater, sement, puss, etc.

 • Det er best å bruke malingsrull, men man kan også bruke pensel. Minimumstemperatur for bruk(MFFT): +5°C /41°F.
 • Avhengig av temperatur og fuktighet, tar det 12-24 timer for å tørke. Overflatene på YSHIELD skjermingsmaling må være beskyttet mot mekanisk eksponering.
 • Karbonmalingen er både miljøvennlig og helt ufarlig å arbeide med. Den kan vaskes av med vann og såpe før den tørker.

Overmaling:

Interiør: Overmal med typisk emulsjons- eller vinylmaling med god dekkevne.

Merk: Ikke dekk med silikatmalinger som krever underlag med høy festeevne.

Husk:

 • Den skjermende malingen MÅ jordes.
 • Vinduer og andre åpne flater må dekkes med skjermende vindusfolie eller skjermende gardiner for at rommet skal få full skjerming mot eksterne elektromagnetiske felt.

MERK: Vi anbefaler at man bør bruke skjermende maling, folie og stoffer med omhu da feil bruk av slike skjermingsmaterialer faktisk kan forverre den elektromagnetiske situasjonen. Er du usikker på det elektromagnetiske miljøet i rommet du skal skjerme, eller har spørsmål relater til skjerming av elektromagnetiske felt og stråling, anbefaler vi at du tar kontakt før du bestiller og vi vil veilede etter beste evne.  Les mer om skjerming og reduksjon av elektromagnetiske felt og stråling her.

Malingen består av en blanding, bestående av:

INGREDIENS KONS. (VEKT%)
Vann 0-70%
Grafitt 0-40%
Karbon svart 0-10%
Karbon fiber 0-10%
Kaliumsilikat 0-50%
Syntetisk spredning 0-40%
Dispergeringsmiddel 0-1%
Reologimodifiseringsmiddel 0-1%
Antiskummiddel 0-1%
Konserveringsmiddel 0-1%
Løsemidler 0%

VOC-forordningen: HSF64 har veldig lav andel flyktige organiske stoffer (VOC) og oppfyller VOC-forordningen med god margin. Maksimum VOC-innhold (g/l) av HSF64 i en klar til bruk betingelse: maks 0,1 g/l. (VOC grenseverdi trinn II (g/l), klar-til-bruk betingelse: 30 g/l.) Det vil si at den ligger 300 ganger lavere enn grenseverdi. – Som sammenligning inneholder Sense produktene fra Jotun maks 0,3 g/l.

pH-verdi: 12 (Alkalisk – Man må bruke hansker og vernebriller ved håndtering av malingen)

Informasjon om toksikologiske effekter, akutte effekter:

 • Akutt oral toksisitet: Ingen.
 • Akutt giftighet på hud: Ingen.
 • Akutt toksisitet ved innånding: Ingen.

for applikasjon på alle typer overflater for skjerming av store flater og områder mot høyfrekvent (HF) og lavfrekvent (RF) stråling fra elektriske felt.

Naturvenlig for bruk innendørs. Basert på kaliumsilikat kombinert med ren akryl for optimalt feste. Dispersjons-silikat maling med begrenset fuktmotstand for interiørbruk.

pH 12. Etsende. Bruk beskyttende hansker og utstyr ved bruk. Trygg å puste. Løsemidelfri. Luktnøytral. Lav avgassing.

Skjermingsgrad: et lag 39 dB, to lag 46 dB. Skjermingsgraden er jevnlig testet i vårt EMC laboratorie. Vi måler etter følgende standarer: ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07.
— Annet: Vår skjermingsmaling av karbon har mange fordeler.
— Dekkflate (dekker): Interiør (7.5 m²/l).
— Grunning: Interiør: Fester godt på de aller fleste overflater lik andre emulsjonsmalinger. gipsplater, tapet, cement, gips, mur, tre, glass, plastik substrater, etc.
— Topp belegg: Kan dekkes, da helst med plastlim vannbasert emulsjons eller silikatdispersjons maling. Vi anbefaler ikke å bruke ren mineral maling, leire, kalk, silikat. Finn rett produkt og bruksområdsanbefalinger i teknisk dataark.
— Jording: Må jordes! Vi anbefaler grundingsett EB2 og grundingsett ESW eller ESW+, utvendig fibertilsetning AF3 og grundingsett ESA.
— Ingredienser: Kalium silikat, graphite, vann, ren akryl løsning, sort karbon, tilsetning, konservering (MIT, BIT).
Teknisk data: VOC-content: 0.1 g/l (the EU limit value for category A/a is 30 g/l from 2010). Sd-value: 0.05 m. Ph-value: 12. Adhesive tensile strenght: 2.2 N/mm². Holdbarhet: 12 måneder. Farge: sort.

Additional information

Skjermende veggmaling

1L, 5L

Related products