LF Analyzer ME 3830 B (Måler lavfrekvens, 5 hz – 100 KHz)

kr 2 890

Low
frequency analyser ME3830B– for an easy evaluation of LF-exposure

This is THE
device for technical amateurs – especially easy to operate. It supports all
above mentioned «common advantages» and it allows a straight forward
assessment of the exposure, a determination of suitable remedial actions, as
well as a control of their effectiveness.

Comprises
all features of the ME3030B, and additionally offers:

 • A
  clearly extended frequency range: from 16 Hertz to 100 Kilohertz. This
  frequency range (in accordance with SBM) also includes the higher
  frequencies caused by, for instance, energy saving lamps, switching-mode
  power supplies, electronic dimmers, or monitors, which are considered
  especially critical.

 

Beskrivelse

Technical
data

Frequency Range:

16 Hz –
100 KHz (compensated, better than -2 dB).

Measurement Range:

Magnetic
flux density (unidimensional): 1 – 1999 nT
Electric field strength: 1 – 1999 V/m

Accuracy:

+/- 2 %, +/- 14 digits @ 50/60 Hz

Sensor:

E-field
sensor for electrical LF- fields
H-field sensor for magnetic LF-fields (one-dimensional)

Audio Analysis:

acoustic
signal proportional to the field strength with
«Geiger-counter-effect»

Electric power supply:

9 Volt
Alkaline manganese battery (included), average operation time 24-36 hours

Signal Rating:

RMS

Further Questions:

2 years warranty

Weight:

0,42 kg

 

LF analysator ME 3830B

Bruksområde:
Dette er et tysk kvalitetsinstrument som et godt egnet til å måle lavfrekvens elektromagnetiske felt i ditt eget hjem, på arbeidsplassen eller i uteområder. Apparatet måler felt fra jernbane, strømnettet (50 Hz og overharmoniske), sparepærer/LED, elektriske apparater, strømforsyninger, energisparelamper, elektroniske dimmere, induksjon koketopper og lignende.

Apparatet er beregnet for personlig bruk.

Funksjoner:
Instrumentet måler lavfrekvens magnetiske felt (M-felt) og elektriske felt (E-felt). Apparatet er meget enkelt å betjene og har en skala som er lett å lese. Måleverdiene angis i enheter som er vanlig brukt (V/m og nT) – ingen omregning er nødvendig når en skal sammenligne med grenseverdier.

Apparatet har lydsignal som kan slås av/på. Lydsignalet varierer med feltstyrken – en funksjon som er nyttig når en skal finne strålingskilder.

Instrumentet er såkalt en-akset type (feltene måles i en akse om gangen)

Spesifikasjoner:

Frekvensområde:
16 Hz – 100 KHz (kompensert, bedre enn -2 dB).

Måleområde:
Magnetisk felt (flukstetthet): 1 – 1999 nT
Elektrisk feltstyrke: 1 – 1999 V/m

Nøyaktighet: +/- 2 %, +/- 14 siffer @ 50/60 Hz

Sensor:
E-felt sensor for elektrisk LF- felt (en-akset)
H-felt sensor for magnetisk LF-felt (en-akset)

Audio analyse: Akustisk signal som er proporsjonalt med feltstyrke “Geiger-teller effekt”

Strømforsyning: 9 Volt Alkaline batteri (inkludert), gjennomsnittlig brukstid 24 – 36 timer.

Lavt batterinivå indikator, Auto-av funksjon.

Måleprinsipp: RMS

Vekt: 0,42 kg

Apparatet leveres komplett med følgende utstyr:
Måleapparat, jordingskabel, batteri og betjeningsinstruksjon (engelsk).

Related products