ROM ESM-1 Elektro-Stress-måler

kr 2 800

Ikke på lager, men kan restbestilles

ROM ESM-1 Elektro-Stress-måler

Ikke på lager, men kan restbestilles

Beskrivelse

ESM-1 Elektrostress måler for kroppsspenning

måler hvordan din krop reagerer individuelt på (lavfrekvent) elektriske felt, dvs. hvor mye «stress» dette forårsaker for deg som individ

Et måleapparat med et helt utrolig stor freksvensspekter: Den dekker ALT av høyfrekvent strålingog er lett å bruke.
I forhold til gigahertz apparatene er den ikke fult så nøyaktig og mindre professjonell i tillegsutstyr.

Den tidligere tilbudte høyfrekventmåleren HFR-1 og HFR-2 ble erstattet med en betydelig oppdatert versjon med betegnelsen HFR-4. Den nye versjonen er mer presise justert mot mobilstråling og gir en enda mer nøyaktig måleverdi. I tillegg er HFR-4 utstyrt med en ny antenne som gjør det mulig å bestemme nøyaktig retningen hvor strålingen kommer ifra. HFR-4 er også mer robust enn de tidligere versjoner. Med HFR-4 følger det med en transportkoffert.

HFR-4 i korte trekk:

* Måleren viser en høyere nøyaktighet i det høyere frekvensspektret og måler opp til 10 GHz.
* Det er flere finnesser bygget inn i apparatet.
* Apparatet viser i displayet både µW/m2 og mV/m.
* Det kan velges hvilken verdi som vises.
* Apparatet kommer med 2 antenner (opp til 2 GHz og over 2 GHz) og det kan innstilles hvilken antenne som velges. Med det blir HFR-4 enda mer nøyaktig.
* Apparatet har også en funksjon hvor det vises registrering av toppverdier ved siden av registrering av gjennomsnittsverdier.
* Dessuten kommer inkl. 2 akku, lader, transportkoffert og bruksanvisning på norsk.

HFR-4

Utstyret registrerer og analyserer høyfrekvente impulser. Den oppsporer impulser fra både mobiltelefoner, mobilsendere, TV- og radiosendere, radar og andre høyfrekvente strålekilder (f.eks. de nye nettverkene). Utstyret kan også brukes til å oppspore miniatur avhørsendere (bugs).

HFR-4 er utstyrt med ulike valgmuligheter. Det kan velges via en knapp om apparatet skal måle top-verdier eller gjennomsnittsverdier (peakhold). Det kan velges om apparatet skal måle mV/m eller W/m2.

Fordeler: I forhold til konkurranseprodukter er HFR-4 et måleinstrument med høy presisjon. Det er ingen indikator. Dvs. resultatene er nøyaktige og kan sammenliknes med eksisterende grenseverdier.

Apparatet er også sikret mot innflytelser fra andre em-impulser. Når f.eks. høyfrekvente og lavfrekvente felt opptrer samtidig, kan målingene ved rimeligere apparater bli innfluert av det. Slikt skjer ikke ved HFR-4.

Apparatet er blitt utviklet av professor Mayer i samarbeid med universitetet til den tyske arméen. Målepresisjonen er blitt mange ganger testet, bl.a. av den tyske HF-eksperten professor Käs. Måleapparatet er brukt bland fagfolk, men også av privatpersoner som legger vekt på nøyaktighet og pålitelighet og som ønsker å måle nøyaktig de relevante impulser i ulike områder av høyfrekvensspekteret.

Problemet med HF-måleapparater generelt er at de ofter dekker ikke hele frekvensspekteret, men kun mobilfrekvensene (800 MHz til 2,5 GHz). Slik er det ikke mulig å få et riktig overblikk over den virkelige situasjonen, fordi høyfrekvent stråling begrenser seg ikke til mobilstråling. HFR-4 dekker et frekvensområde mellom 1 MHz til 10 GHz.

Apparatets bruk er lett å lære. Det følger ved en norsk bruksanvisning. Det gis 2 år garanti.

Tekniske data:

* Frekvensområde: ca. 1 MHz til 10 GHz
* Måleområde 1: 15 mV/m til 2000 mV/m (se omregningstabell mV/m til W/m2 nedenfor) Det er valgfritt i hvilken måleenhet apparatet skal måle. Skal oppgis ved bestilling.
* Display: LCD 2-linjet
* Funksjoner: høytaler kan kobles av og på
* temperaturområde: 0 til 40 C
* mål: 85 mm x 117 mm x 55 mm
* vekt: ca. 300 gr.
* strømforsyning: 9 V blokkbatteri (akku)
* strømopptak: max. 20 mA

Multifrekvensfilter MFF-1

MFF-1

MFF-1 blir koblet mellom HFR-4 og antennen. Gjennom omkobling kan det velges ulike frekvensområder:

* allpass
* 935 til 960 MHz
* 1805 til 1880 MHz
* 1880 til 1900 MHz (DECT)
* 2110 til 2170 MHz (UMTS)
* 2400 til 2500 MHz (WLAN, mikrobølgeovner, Bluetooth)

Mål: 85 x 180 x 35 mm

Vekt: 350 gr.

Strømforsyning: 9 V batteri

Dempning ved gjennomgang: 6 dB

Temperaturområde: 0 til 40 C

Priser: Generelt om prisene av våre apparater.

* HFR-4 med transportkoffert NOK 11.980,-
* MFF-1 kr. 6.320,-
* samlet i transportkoffert kr. 18.000,-
* alle priser inkl. mva. + ekspedisjon fra Øyslebø

Related products