Skittenstrømfilter Stetzerizer

kr 400kr 13 850

Dette er det originale skittenstrømfilteret for filtrering av skittenstrøm, utviklet av Dave Stetzer og Magda Havas. 10-15 filtre er vanlig behov i et hus. Filtrene selges enkeltvis eller i pakke på 15 stk. med og uten tilpasset måleapparat for skittenstrøm. Måleapparatet kan også leies.
Filteret passer i norske kontakter

Categories: SKU: ST_F

Beskrivelse

I løpet av det siste tiåret, har Dave Stetzer fokusert på problemet med strømkvaliteten , spesielt problemet med skittenstrøm (elektrisk forurensning, » stray voltage «), i USA og i mange land over hele verden. Hans arbeid på dette området førte til utviklingen av den STETZERiZER® Filter, verdens første strømnett EM (elektromagnetisk ) filter.

Stetzerizer filteret er konstruert for å filtrere harmonisk strøm og annen høyfrekvent strøm (skittenstrøm) fra det elektriske nettet, og dermed redusere risikoen for lekkasje inn i det menneskelige miljø og skape forurensning i ikke-lineære belastninger (TV-apparater, computere, apparater med  variabel frekvens, energi -effektiv belysning, etc.).

Filtrene er konstruert for å installeres i hjemmet i et mønster som svarer til behovet. For eksempel er det vanligvis hensiktsmessig og effektivt å installere to filtre nær en stasjonær PC eller en TV. Det er anbefalt å installere filtre, normalt fra to til seks, nær husets strøminntak for å filtrere forurensning fra kraftledningene utenfra. Det totale antall filtre som kreves, avhenger av størrelsen på hjemmet, mengden av elektrisk utstyr, og kvaliteten på strømmen fra nettet. 10 til 15 filtre er normalt tilstrekkelig for et «vanlig» hus.

Installering av et utilstrekkelig antall filtre, har en tendens til å resultere i overbelastede filtre, som igjen fører til en ineffektiv filtrering. Den foretrukne installasjonsmetoden er å benytte et Stetzerizer måleinstrument som måler mengden av høyfrekvent energi. Verdier på 30 eller lavere indikerer et akseptabelt miljø, mens målinger på 50 eller høyere indikerer et behov for flere filtre. Verdier mellom 30 og 50 er marginalt akseptabelt, men bør reduseres dersom noen i området er elektrisk følsom.

Viktig:

 • Plasser nettfilteret så nær  den forstyrrende kilden som mulig.
 • Det er bedre å forebygge enn å helbrede. Hvis du tror at enkelte enheter fører til mye skitten strøm, slå dem av og på og mål forskjellene.
 • Hvis du setter et nettfilter i stikkontakten, bør du aldri plugge i et annet nettfilter i nettfilteret.
 • Hvis du setter et nettfilter i stikkontakten, bør du aldri koble til en enhet med høy Ampère varmeelement (Som ovner, etc.).

Stetzerizer filtre er CE-godkjent. Se CE godkjenning Stetzerizer netfilter

Mer vitenskapelig forskning på skittenstrøm: : *World Health Organization, Environment Health Criteria 238, Extremely Low Frequency Fields
Elektriske og magnetiske felt finnes overalt i vårt miljø. Vitenskapelige undersøkelser viser akutte biologiske effekter når de utsettes for (Ekstremt lave frekvenser) elektriske og magnetiske felt i frekvenser opp til 100 kHz.

 Dr. Magda Havas (2006), Electromagnetic Biology and Medicine

Model:  GS-F110-A
Color:    White
Length (in.):  3.95
Width (in.):   2.36
Height (in.):  2.55
Input:  110V; 50-60Hz

Måleapparatet:

STETZERiZER® Microsurge Meter av Graham-Stetzer er designet for å skille strømfrekvensene og  å oppdage og reagere på lave nivåer av høyfrekvente spenninger forårsaket av transienter på kraftledninger. Nivået på disse spenningene måles i GS (Graham-Stetzer) enheter og vil variere med elektrisk utstyr og last. Dette måleapparatet er anbefalt for bruk i forbindelse med originale STETZERiZER® filtre. STETZERiZER® Microsurge Meter ble spesielt utformet som en hjelpemiddel til STETZERiZER® Filtrene. Apparatet måler nivået av skadelig elektromagnetisk «energi», og dens primære bruk er å veilede i effektiv installasjon av STETZERiZER® filter. Patentsøkt. Alle rettigheter reservert.

STETZERiZER® Filter Installation

STETZERiZER® Filters are very easy to install on your own. Follow these instructions to maximize filter effectiveness.

The average home – 2 televisions and 1 computer – needs about 20 STETZERiZER® Filters to effectively clean up the electrical environment – but remember, this is just an average. The number of STETZERiZER® Filters needed to effectively clean up the electrical environment in any particular home will vary based on the number of electronic devices used in the home, and is NOT based on the square footage of or the number of rooms in a home. If you use an above, or below, average number of electronic devices in your home, you may need to install more, or fewer, filters to reduce dirty electricity to safer levels.

Follow the instructions below to estimate the number of STETZERiZER® Filters you need to install in your home. We recommend starting with 20 STETZERiZER® Filters, as well as a Microsurge Meter to help you find the best places in your home to install filters.

Note: Many homes may not have enough open outlets to install the number of filters needed to clean up the home. If this is the case, we recommend purchasing several power strips – any standard power strip from your local hardware store should do the trick. Then plug your electronic devices into the power strips, and install filters in the power strips as per the instructions below.

One filter should be installed in the outlet or power strip where each of the following electronic devices is located:

 • Hair Dryer
 • Mixer
 • Blender

Two filters should be installed in power strips where each of the following electronic devices is located:

 • Personal Computer
 • Laptop Computer
 • Inkjet Printer
 • Fax Machine
 • Personal/Home Office Copier
 • Entertainment Center (TV, VCR, DVD, Stereo, etc.)

Three filters should be installed in power strips where each of the following electronic devices is located:

 • Laser Printer
 • Large Office Copier

One filter should be installed in an outlet on each wall of the rooms you spend the most time in, especially bedrooms. Other rooms where this should be done may include your living room, kitchen, den, etc.

Two phases of current are used to supply utility power to your home: A phase and B phase. One filter should be installed in an outlet on each phase of current as close as possible to the main electrical panel in your home. Most homes will have one electrical outlet dropped down directly from the main panel; installing a filer in this outlet will take care of one current phase. For maximum effectiveness, call your local electrician and have him or her drop another outlet down from the panel on the other phase, then install a filter in that outlet as well.

When these directions are followed, a sufficient number of STETZERiZER® Filters should be installed to effectively clean up the average home.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Antall

, , , , , ,

Related products