Måling av strålingsbelastning

kr 1 950

Vi tilbyr undersøkelse med måling av stråling og EMF i hjem og på arbeidsplass. Målingen utføres av kvalifisert målingstekniker med gode, oppdaterte apparater. Det regnes et grunnbeløp med tillegg for reisekostnader og rapportskriving, evt. arbeidstid ut over 1,5 time

Beskrivelse

Vi foretar målinger av hus, hjem og arbeidsplass. Målingen omfatter elektromagnetiske felt og høyfrekvent stråling, skittenstrøm, lyskvalitet, samt andre kilder til dårlig inneklima. I forbindelse med målingen gis også råd om tiltak og muligheter for skjerming.

Våre målinger foretas med oppdatert utstyr og kompetanse.

Målingen er beregnet til 1,5 time. Tid utover dette, samt reise og evt. behov for skriftlig rapport kommer som tillegg til prisen.

Related products