BALDRON Essence Booklet PRINT 64 pages

kr 70

Booklet Baldron MistelTreeEssences, utvidet utgave (64 sider) i ulike språk /different languages. Print. Inneholder beskrivelser av essensene, settene, framstilling og anvendelsesområder.

Clear selection
Produktnr: 100120 Kategorier: ,

Beskrivelse

Mistletein vokser på mange typer trær. De nærer seg direkte fra treets saft, samtidig som de gir tilbake på et energetisk plan. Tradisjonelle frukttrær-kulturer har alltid bevisst brukt poding av misteltein for å heve kavaliteten i bl.a. epler. På grunn av denne spesielle symbiosen kan trær med misteltein betraktes som vesener på et høyre utviklingstrinn. Når man så lager en blomsteressens av denne opphøyde plante-foreningen, så oppstår det noe helt spesielt: Vertens og mistelteinens vesen forbinder seg i en høyere enhet som via Dr. Bachs metode fanges opp i vann via sollyset. Naturens potensering etterfølges av menneskets potensering, dermed blir det en “essens av en essens “. Dette er grunnen til at MistleTreeEssences kan betraktes som den høyeste form av alle tre-essenser.

Mistletoe grows on many types of trees. They feed directly from the sap of the tree, while giving back on an energetic level. Traditional fruit tree cultures have always deliberately used mistletoe grafting to raise the quality of e.g. apples. Due to this special symbiosis, mistletoe trees can be considered as beings at a higher stage of development. When you then make a flower essence of this exalted plant association, something very special arises: the essence of the host and mistletoe connects in a higher unit which, via Dr. Bach’s method, is captured in water via sunlight. The potentiation of nature is followed by the potentiation of man, thus it becomes an “essence of an essence”. This is why MistleTreeEssences can be considered the highest form of all three essences.

Tilleggsinformasjon

Variant

Dutch, English, French, German, Italian, Norwegian, Russian, Spanish