Turmalina Vitalis

Vitalisering av romluft og vann ved hjelp av turmalinpulver fra sort turmalin; hever surstoffinnholdet i luften, tilfører negative ioner og infrarød varme.

 Turmalinpulver fra sort turmalin fås i 1kg beholdere.

Beskrivelse

Romluft-vitalisering med Turmalina Vitalis (Turmalin-pulver av sort turmalin)

Virkning:

Turmalin skaper pga. sine piezo- og pyroelektriske egenskaper en dypvarmestråling og frisetting av negative ioner slik at luften blir mer oksygen-anriket. En høyere andel negativt ionisert luft har vi naturlig f.eks. etter tordenvær eller ved havet. Den svake bio-elektrisiteten til turmalin ligner energi-impulsen i nervebaner og livsprosesser.

Gjennom anrikelse med negative ioner og en forsterket infrarød varme, er turmalin en fantastisk tilsetning til biologisk puss som leire(!) og kalk og i biologiske, naturlige farger. Sammen med leirpuss og leirfarger betyr dette et absolutt «friskhets-kick» for inneklima i huset, både i oppholdsrom og soverom.

Videre anvendelsesområder:

Vann-aktiviering

Gjennom den forhøyede surstoffanrikelsen og alkaliseringen av vann (ph-verdi fra 7 til 7,5), er turmalinpulveret en fremragende tilsetning til badevann, drikkevann og plantevann. Turmalin virker antibakterielt og frigjør mineralske mikroelementer. Ved tilsetting av turmalin holder snittblomster seg lenger. I dammer forbedres vannkvaliteten og algedannelsen reduseres.

Hage/landbruk

Turmalinpulver i jorda, i plantekasser og bed stimulerer planteveksten og gir sunnere planter.

Wellness

Et ionisert bad med tilsetning av turmalinpulver (i en stoffpose) gir en økning av livskraft. Turmalin er en anione-kilde med bioelektrisk virkning som fordrer menneskets sunnhet og vår indre harmoni og velvære. Turmalinpulver har allerede i lengre tid blitt tilført kosmetikk og vitalplaster med god virkning.