DVD Martin Pall: Elektrotåka (Arne Næss Seminar)

kr 100

DVD Martin Pall: Elektrotåka (Arne Næss Seminar)

DVD fra Arne Næss seminaret med forskeren Martin Pall om mekanismene bak helseskadene av mobilstråling, Liktteraturhuset i Oslo november 2014.

1 BlueRay og 1 DVD i en og samme omslag.

På lager

Varenummer: DVD_MARTIN_PALL Kategorier: , , Stikkord: , , ,

Beskrivelse

I følge våre myndigheter kan mikrobølgene fra mobiler og annet trådløst umulig gjøre skade. De viser også til at forskningen ikke er entydig, og at det ikke er påvist noen måte slik stråling kan få helsemessige følger på.

I følge prof. em. Martin L. Pall, fysiker, genetiker og cellebiolog, har de sovet i timen og tar feil på alle tre punkter. Pall hevder at forskningsresultatene slett ikke er uklare, og at vi må få et ganske annet og bedre strålevern. Han hevder – utfra egen og andres omfattende forskning de siste tiårene – bl.a.:

Mikrobølger skader selv langt under strålegrensene, gjennom mekanismer på cellenivå
Disse biologiske mekanismene kan – helt eller delvis – stå bak økende «uforklarte lidelser» som plutselig hjertedød, ME, svekket immunforsvar, fibromyalgi, post-traumatisk stress, og økte DNA-brudd, m.m.
Virkningene kan i prinsippet ramme alle flercellede dyr, og er påvist f.eks. i blåskjell
Man trenger verken New Age, tendensiøs vitenskap eller konspirasjonsteorier for å begrunne dette

Konsekvensen av Palls funn er at vi står overfor en ny og almen miljøgift. Noen har kalt den «det 21. århundrets miljøbombe». Kan det stemme? Hvordan skal vi forholde oss til dette? Det har konsekvenser for miljøtiltak, helsesektoren, bygging av mobilmaster, data i skolen, og håndtering av el-overfølsomme.

Martin Pall, prof. em. v/ Washington State University, har en omfattende produksjon. Hans første artikkel der han trekker inn elektromagnetiske felt som forklaring på lidelser han har arbeidet med en årrekke, havnet på «Global Medical Discovery”-lista over de viktigste artiklene innen medisin i 2013.

Videoen er opptak fra Arne Næss-seminaret 18. okt. 2014, Oslo.

Innhold:

Introduksjon v/ Einar Flydal, pensjonist fra IKT-bransjen, næringsliv og akademia
Foredag v/ Martin L. Pall
Spørsmål/kommentarer fra salen

Videoen har engelsk tale og norsk tekst.

Arrangører: Einar Flydal i samarbeid med Arne Næss-professoratet i global rettferdighet og miljø

Engelsk videotittel: «Electrosmog – The New Health and Environmental Toxin?»

Foredragets tittel: «Electromagnetic field exposures act via activation of L-type voltage-gated calcium channels. How this leads to electromagnetic hypersensitivity (EHS) and other impacts on health»

«Elektrotåka» – den nye helse- og miljøgiften? på www.sum.uio.no

Filmen er nå også tilgjengelig på DVD og Blu-Ray.
2 stk videoplater – DVD- og Blu-Ray-video
Distribusjon til produksjonskost: 100 NOK/stk