HSF 54 Skjermende veggmaling

kr 640kr 2 740

Skjermende karbonmaling – et miljøvennlig, godt og behagelig alternativ! Males i to strøk og jordes. Beregn ca 7m2 pr. liter. Overmales med vanlig maling. Det beste alternativet for maling utvendig.

Downloads
Report Screening Attentuation HSF54
Technical Data Sheet
Catalog Pages

Clear selection
Varenummer: Y_HSF54 Kategori: Stikkord: , ,

Beskrivelse

Skjermende vegg-, gulv- og takmaling for tre-, gips- og murflater. Akryl. Reduserer både HF stråling + LF elektriske felt. Kan brukes til Interiør + Eksteriør

Produkt farge: Karbon svart

Relevante identifiserte bruksområder for malingen:

Bruk i overflatebehandling. – Elektrisk ledende grunningsmaling for skjerming av elektromagnetisk stråling/felt.

Oppholdsrom: Beskyttelse mot HF stråling fra mobiltelefonmaster, TV- og radiosenderantenner, radar, digitale standard trådløse telefoner og trådløse nettverk m.m. Beskyttelse mot lavfrekvente elektriske felt fra den elektriske installasjonen, kraftlinjer osv.

Industri: For å hindre avskjæring av data fra trådløse nettverk («datatyveri») og for å hindre avlytting av konferanserom.

Vitenskap og FoU: skjerming av EMI sensitive anlegg og utstyr.

Medisin: Beskyttelse av sensitivt teknisk utstyr for å garantere at medisinske data utledes riktig og ikke vil bli endret av elektromagnetisk interferens (EMI). Elektronisk industri (for eksempel opptaksstudioer): For å redusere induksjonen og forstyrrelser.

Annen bruk: skoler, barnehager, hotell, sykehus, osv.

Langtidstestet maling for innendørs og utendørs bruk:

Denne malingen oppnår svært høy demping, best med to strøk. Den viskosplastiske (myke) overflaten har begrenset mekanisk motstand.

 • Inneholder ingen metaller, kun karbonstoffer, gir derfor varig beskyttelse mot korrosjon, til og med i fuktige omgivelser. Er basert på høykvalitets ren akryl bindemiddel, med veldig lavt VOC innhold, er svært pustende, fri for løsemidler, mykgjørere, etc. Derfor er dette et lavutslippsprodukt og oppfyller de strengeste standarder for bruk i Byggbiologi (miljøhus) – prosjekter.
 • Like god festeevne på mange innvendige og utvendige flater og underlag som på gamle lag med emulsjonsmaling, sement, gips, mur, tre, osv. Kan lett bli dekket med vannbasert emulsjonsmaling dvs. latex- eller vinylmaling.
 • For å overlappe små hull i underlaget, er denne malingen forsterket med lange, ledende fibre. Til utendørs bruk er det ikke nødvendig med jordingstape. (Det er nok å bruke jordings‐sett /jordingskabel direkte fra veggen til jordspyd eller annen jording mot bakken).
 • Malingen er frostresistent (testet på 3 frostsykluser), og kan dermed sendes med fly eller skip selv vinterstid.
 • Reduksjon på 37dB (skjermingseffekt 99,98%) på vanlig underlag med ett strøk, reduksjon på 46dB (skjermingseffekt 99,995%) med vanlig underlag og to strøk.
 • Ingredienser: Vann, rent akryl bindemiddel, grafitt, karbon, tilsetningsstoffer, konserveringsmiddel, karbonfiber.

Sikkerhet og beskyttelse også mot fremtidig høyfrekvens kilder (opp til 18 GHz):På grunn av sin maskefrie struktur, gir alle YSHIELD skjermingsmalinger nesten konstant dempning, uten polarisasjon, for frekvenser opp til 18 GHz.

Underlag – Grunning – Påføring:

Underlaget må være solid, rent, fettfritt og tørt.

Forbruk: Interiør 7,5 m²/l

Skjermingsmalingen kan brukes over eksisterende emulsjonsmaling, på tapet, bygningsplater, sement, puss, etc.

Forbruk: Eksteriør 5,0 m²/l

Skjermingsmalingen kan brukes på betong, gips, sement, fasade emulsjonsmaling, isopor, murte flater osv. Sterkt absorberende eller porøse overflater må klargjøres med primer.

 • Det er best å bruke malingsrull, men man kan også bruke pensel. Minimumstemperatur for bruk(MFFT): +5°C /41°F.
 • Avhengig av temperatur og fuktighet, tar det 12-24 timer for å tørke. Overflatene på YSHIELD skjermingsmaling må være beskyttet mot mekanisk eksponering.
 • Karbonmalingen er både miljøvennlig og helt ufarlig å arbeide med. Den kan vaskes av med vann og såpe før den tørker.

Overmaling:

Interiør: Overmal med typisk emulsjons- eller vinylmaling med god dekkevne.

Eksteriør: Dekk med vannavstøtende fasademaling.

Merk: Ikke dekk med silikatmalinger som krever underlag med høy festeevne (gjelder innvendig + utvendig maling).

Husk:

 • Den skjermende malingen MÅ jordes.
 • Vinduer og andre åpne flater må dekkes med skjermende vindusfolie eller skjermende gardiner for at rommet skal få full skjerming mot eksterne elektromagnetiske felt.

Mer informasjon om malingen og fremgangsmåte finner du i vårt Produktblad.

MERK: Vi anbefaler at man bør bruke skjermende maling, folie og stoffer med omhu da feil bruk av slike skjermingsmaterialer faktisk kan forverre den elektromagnetiske situasjonen. Er du usikker på det elektromagnetiske miljøet i rommet du skal skjerme, eller har spørsmål relater til skjerming av elektromagnetiske felt og stråling, anbefaler vi at du tar kontakt før du bestiller og vi vil veilede etter beste evne.  Les mer om skjerming og reduksjon av elektromagnetiske felt og stråling her.

Malingen består av en blanding, bestående av:

INGREDIENSKONS. (VEKT%)
Vann0-70%
Grafitt0-40%
Karbon svart0-10%
Karbon fiber0-10%
Kaliumsilikat0-50%
Syntetisk spredning0-40%
Dispergeringsmiddel0-1%
Reologimodifiseringsmiddel0-1%
Antiskummiddel0-1%
Konserveringsmiddel0-1%
Løsemidler0%

HSF54 har veldig lav andel flyktige organiske stoffer (VOC) og oppfyller VOC-forordningen med god margin. Maksimum VOC-innhold (g/l) av HSF54 i en klar til bruk betingelse: maks 0,2 g/l. (VOC grenseverdi trinn II (g/l), klar-til-bruk betingelse: 30 g/l.) Det vil si at den ligger 150 ganger lavere enn grenseverdi. – Som sammenligning inneholder Sense produktene fra Jotun maks 0,3 g/l.

pH-verdi: 8

Informasjon om toksikologiske effekter, akutte effekter:

 • Akutt oral toksisitet: Ingen.
 • Akutt giftighet på hud: Ingen.
 • Akutt toksisitet ved innånding: Ingen.
 • Screening attenuation: Attenuation values applies to 1 Ghz. Measurement to ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07.
 • Application: Floor, Ceiling, Wall interior
 • Field type: HF (high frequency), LF (low frequency)
 • Attenuation: High (30 to 60 dB)
 • Ecology: Normal
 • Color: Black

Our longtime classic was improved again in 2014. The All-in-One paint, if you cannot decide. Based on a high quality pure acrylic binderFrost resistant: Suitable for shipping during winter time and for sea freights in containers. Breathable, solvent free, low-odor, low-emission.

 • Screening attenuation: One layer 37 dB, two layers 44 dB. The shielding attenuation is regularly tested in our own EMC laboratory. We have measurement setups due to the following standards: ASTM D4935-10, IEEE Std 299-2006, IEEEE Std 1128-1998, ASTM A698/A698M-07.
 • Common: Our shielding paints, shielding with carbons have many advantages, seecommon characteristics.
 • Application (coverage): Interior (7.5 m²/l), exterior (5 m²/l).
 • Underground: Interior and exterior: Excellent adhesion on almost all undergrounds like existing emulsion paints, sheetrock, wallpaper, cement, plaster, masonry, wood, etc.
 • Top coating: Preferably covered with plastic bonded, water-based emulsion paints, dispersion silicate paints, facade paints or silicon resin paints. Not applicable are pure mineral paints (clay, loam, chalk, silicate). Please find appropriate product recommendations in the technical data sheet. Due to the high adhesive tensile strenght (to ETAG 004 for EIFS-systems, minimum 0.08 N/mm²), applicable directly under pure organic plaster, no mineral pasters!
 • Grounding: Must be grounded! We recommend interior the grounding strap EB2 plus grounding plate GW (GB) plus GP, exterior the fiber additive AF3 plus the grounding plate GE.
 • Ingredients: Pure acylic dispersion, graphite, water, carbon black, additives, preservative (MIT, BIT).
 • Technical data: VOC-content: 0.2 g/l (the EU limit value for category A/a is 30 g/l from 2010). Sd-value: 0.1 m. Ph-value: 8. Adhesive tensile strenght: 2.3 N/mm². Shelf live: 12 months. Color: Black. More technical details in our table overview.

Tilleggsinformasjon

VektI/A
Skjermende veggmaling

1L, 5L