BALDRON i nye tider

Marianne har flyttet hjem til Vinterbro etter pendlertilværelsen med oppbygging av barnehager i nord. Fortsatt blir det sporadiske prosjekter i nord, men BALDRON vil nå få mer tid og fokus igjen, til glede for alle våre kunder og kontakter.

Raphael har flyttet sin base til Sveits, hvor han studerer og arbeider videre med utviklingen av blomsteressensene. De får stor oppmerksomhet og anerkjennelse og brukes av en rekke terapeuter. Vi har etter hvert også grupper av mennesker i mange land som forsker videre. Mistelteinessensene har fått følge av MistelBie essensene, en kombinasjon av mistelteinessenser og kraft fra bier og ulike landskap og konstellasjoner. De går direkte inn i vår tid og framstår som et utrolig virksomt verktøy for utvikling, rådgivning, gjennom livskriser og utfordringer på mange plan.

Alle essensene er tilgjengelige både her i Norge og ellers via nettbutikken.