Maria Magdalena sett

 80 100

NB! Your country’s tax will be added to the price

Maria Magdalena sett av 4; MM Wald(skog-jord); MM  – Höhle(hule-ild); MM – Weg(vei-luft), MM Arrivé(vann)

Description

 Maria Magdalena-essenser: egenskaper og anvendelse

1. MM Vann « Arrivée » 
( Marie Mer) – « Marias ankomst »
fra stranden Les Saintes Maries de la Mer (øst for byen), lørdag 19. februar 2023, om morgenen.

Hennes lys, hennes kraft stråler inn i elementenes verden.

Hun sprer et teppe av lys, en aura over jorden, for hun gir bort sin gjennomtrengelighet til naturen – og til menneskene i omgivelsene. Veien nedover blir samtidig lysende oppover. Det krever overpersonlig arbeid.

Den inspirerer oss i dag til å bli lysbærere. – Det er en gave og samtidig en forpliktelse til å skape de nye kvalitetene i vårt indre.

En hellig feminin kraft som gjennomsyrer alt. – I dette er naturkreftene oppløftet, de er i sitt eget lys. Resultatet er at man som menneske kan absorbere disse naturkreftene uten å nøle (alt som kan være problematisk ved dem, er renset).

Havets kraft, i den enkelte dråpe. En og alle. Havets kraft beherskes på en feminin måte: ikke i en heroisk kamp mot elementene, ikke gjennom teknologi og smarte handlinger, men gjennom hengivenhet, gjennom å bli ett med urkraften. På denne måten blir jeg ett med havet, jeg bærer det fredelig i meg.

Dråpen gir seg selv til havet, den overfører sin kraft. 

Evnen til å kunne absorbere elementenes urkraft uten å bli knust av den, uten å stivne i frykt. Det er en viktig evne i dag! For vi trenger enorme krefter for å regenerere det levende. Når det elementære nærmer seg oss i en opplyst og opplysende form, kan vi absorbere alt uten å bekymre oss; Å kunne absorbere det elementære og « la det sive inn i oss » i stedet for å gjøre motstand.

 MM-triaden  (« Mariavirvel »)
(Triangelet av misteltein-essenser som oppsto rundt Maria Magdalenas grotte)
Søndag morgen 22. februar 2023. 

Sett opp de tre flaskene som en likesidet trekant om mulig, gjerne i disse himmelretningene: 
Stien (Sorbus) misteltein i nord,  
Skogens (eik) misteltein i sørvest, 
Grottemistelteinen (Sorbus) i sørøst. 

Samlet effekt av denne treenigheten:

Ganske annerledes enn den første essensen av « Marias ankomst ». Levende og pulserende – og samtidig en livlig krystallinsk struktur, lik en turmalin.

Innvendig: Evig rom, innadvendthet, stillhet og fred; « essens » i ordets rette forstand.

En ekstremt kraftig virvelstrøm mellom de tre essensene. Som det keltiske treenighetssymbolet. I virkeligheten strømmer den tredimensjonalt: Den synker ned i et kraftsenter i jordens dyp, samler seg der og stråler så opp igjen. Den flyter og pulserer på samme tid, som hjertet.

Fra den « feminine » kraftsamlingen vokser det ut et « maskulint » utstrålende transmisjons-« tårn » … et solid ankerpunkt … en festning … Det er som et krystalliseringsfrø der det nye kan oppstå.

En fremtidig kraft, en åndelig fundert trygghet: Fra det helt lille og uanselige forberedes noe som forsiktig, men sikkert vil utfolde seg. I prosessen utvides det gradvis og blir mer og mer kulturdannende. Vesenene i disse essensene bærer lange tidsperioder i sin bevissthet.

En slags « kvinnelig treenighet »:
1.MM Jord (skog) (eikemisteltein fra skogen og på toppen av fjellryggen). 
Evighetens kraft; bringer fortiden til oss i sin verdi.
Åndelig: oppstandelsens virkelighet.

2. MM Ild (hulen) (Sorbus – Misteltein foran Maria Magdalenas hule – Essensen i sørvest):
Internalisert kjærlighet: kraften i nåtiden.
Åndelig: Aksept av dypet og egne avgrunner.

3. MM Lys (stien) (Sorbus – Misteltein fra oppstigningen til fjellryggen).
Gledelig, livlig og inspirerende; løfterik for fremtiden!
Sjelfull: hjerte-kjærlighet-intuisjon.

Overordnet oppstilling i en firkant 
Oppstilling i henhold til de fire elementene som en firkant/rombe.
« Hule »-essensen flyttes langs midtaksen slik at den vender mot Arrivée; Arrivée trekkes litt nærmere slik at det samtidig dannes en firkant. Nå arrangeres elementene som følger (om mulig, men ikke nødvendigvis i de virkelige himmelretningene; det viktige er firkanten slik at de fire elementene kan utfolde seg i sin kraft):

i vest (« Forest ») jordelementet, grønt; 
i nord (« Arrivée ») vannelementet, blått; 
i øst (« Cave ») ildelementet, rødt; 
i sør (« Veien ») luftelementet, gult; 

Når du står i elementkvadranten: Stå i midten. Nå skapes en dynamisk strøm og en sterk opplevelse av de fire elementene oppstår:
Jord i vest,
i nord, vann,
i sør luft (samtidig opplevelsen av å stå på et fjell),
i øst ildelementet (« la østen tenne deg … »).
En sterk strøm gjennom de fire punktene skaper en slags firesidig lemniskate – den velkjente keltiske « triskele », her i den firesidige varianten.
Igjen kan firkanten oppleves både dynamisk og statisk. 

Bevegelsene rundt gir et løft. Anordningen fører tilbake til skapelsens begynnelse: tilbake til da elementene ennå ikke var skilt fra hverandre, da de befant seg i urkaos (i positiv forstand). Det er nettopp fra denne kraften at nytt liv kan oppstå!
Samtidig kan man kjenne på den nye jordens helbredende kraft, som Maria Magdalena arbeidet så sterkt med i de lange årene hun levde i selvvalgt ensomhet i grotten i Sør-Frankrike.

Vandring i elementkvadrilateralen
Å gå til venstre fra jorden til ilden har en forløsende og frigjørende effekt!
Altså fra jord (formkraft, struktur – men uten tilstivning) via vann (livsprinsippet) og luft/lys (bevissthet) til ild (viljens varme). En innvielsesvei gjennom elementene!
Det fungerer også omvendt, og spesielt i kombinasjon med pentasettet av himmelretningene kan du oppleve en kraftfull inkarnasjonsvei: Fra den kosmiske varmen lander du trinn for trinn, i en omsluttende spiral, på jorden. Ankomst i kroppen.

Informations complémentaires

Mengde

10 ml, 10 ml, 30 ml

Related products