BALDRON

er et lite foretak med stor aktivitet og bredde. Vårt motto er «Din framtid – jordas helse!» Vi arbeider med et helhetlig fokus på helse; din personlige helse og jorda og samfunnet sin helse. Det betyr økologi i hverdagen; mat og vann, naturlige byggematerialer og redusert elektromagnetisk stress og stråling. Det betyr også at du hos oss kan få råd og veiledning, bestille målingstjenester, leie eller kjøpe utstyr og få hjelp til skjerming og personlig helse.

Helse bygges både utenfra og innenfra. BALDRON klinikken hjelper med testing av helseplager og avgiftning, sammen med våre dyktige terapeuter og i samarbeid med Klinghardt Academy, verdens ledende innen detox og sammensatte helseplager. Når begeret er fullt, er det lite som skal til for at det renner over. Da øker også sensitiviteten for kjemiske stoffer, for matvarer og for strøm og ståling. Vi hjelper deg å «rydde»; gir deg kvalifiserte råd om hvordan du reduserer ytre og indre stressbelastning. Fysiologisk stress fra «ytre» miljøfaktorer er også stress! I synergi med indre helse og selvreguleringskapasitet er det avgjørende for helse og livskvalitet.

BALDRON er en know-how bedrift, med fokus på forskning og utvikling, med et stort internasjonalt nettverk av ekspertise. Vi er der for å hjelpe!

Ralph Raphael Kleimann

raphael

Ralph Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er oppvokst på gård, er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og har dessuten studert i USA, Italia, Hellas og Norge. Raphael er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. Audun Myskja). Han har arbeidet som terapeut, lærer og trepleier, med et stort engasjement for jordbruk. I 2000 startet han forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av hans el-følsomhet, har han siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling (se emf-norge.no). Raphael er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening baldron.org (se også El-Symposium Wireless Humanity, Vann-Symposium water2012.no og Byggbiologi husoghelse.no). Ralph-Raphael og Marianne er partnere i livet og i en rekke kulturelle og pedagogiske initiativ. De to deler en kjærlighet for Rudolf Steiners spirituelle vitenskap.

Marianne Kleimann Sevåg

marianne

Marianne Kleimann Sevåg er lærer, terapeut og gründer. Hun har arbeidet som lærer i 30 år, både i ungdomsskole og på videregående trinn, barnetrinn og barnehage, omtrent i den rekkefølgen, dessuten med studenter og voksne. Hun har engasjert seg i arbeidet for å beholde seksåringene i barnehagen, og utga i den forbindelse boka ”Amputert barndom” i 1992. I de senere årene har hun arbeidet stadig mer innenfor det terapeutiske feltet, med enhetsterapi, badeterapi og veiledning. Hun har engasjert seg i pedagogisk utviklingsarbeid og forskning, bl.a. med en mastergrad i Environmental Educaton og holdt tallrike foredrag og seminarer. Marianne er også initiativtaker til etableringen av Jordsamvirket og Svartjordfondet, se www.freearth.org. Marianne er ved siden av det pedagogiske og terapeutiske spesielt opptatt av alt som gror, av landskapsutvikling, jordbruk og økologiske hus, av barn og småbarnsfamilienes situasjon generelt.

Ingelin Sevåg Vestly

ingelin

Ingelin Sevåg Vestly er utdannet eurytmist, har videre studier i pedagogikk, teologi og billedkunst. Hun er dessuten utdannet homeopat og Klinghardt-terapeut. Ingelin koordinerer arbeidet med miljømedisin etter Dr. Klinghardt. Hun er sertifisert til å undervise i miljømedisin av Dr. Klinghardt.