BALDRON essensene er essenser av mistelteinblomsten på ulike trær og i kombinasjon med kraftvirkninger fra bier, fra landskap og konstellasjoner. De utgjør unike verktøy for vår tid, til personlig bruk, som gjelp gjennom livskriser , i personlig utvikling, biografiarbeid og rådgivning. Til hjelp i arbeidet arrangeres seminarer og utdanninger – også online.