Plocher hest-topfit fòrsupplement
Plocher hest-topfit fòrsupplement

Fortilskudd med oksidativ virknin. Gir bedre foropptak, skinnende pels, styrker immunsystem og stoffskifte. Forbedret velvære, mer trivel og bedre stressmestring for hesten.#Unit: 200 g

Material: Calcium carbonate

Effect:

* More vitality for dogs and cats
* Improved digestion – less body odour and less smelly droppings
* Excellent for old or convalescent animals
* Animals with behavioural problems become calmer, more settled
* Shiny coat

Suggested application:

Dogs and cats less than 10 kg body weight: 0.5 g/day.
Dogs more than 10 kg body weight: 1 g/day.
Mix with feed or in drinking water.

Important

plocher cat&dog supplement is not a substitute for veterinary care but should accompany any other treatment.

kr 195 Add to my Cart
Plocher hest-topfit fòrsupplement fritid, 125 g
Plocher hest-topfit fòrsupplement fritid, 125 g

Fortilskudd med oksidativ virknin. Gir bedre foropptak, skinnende pels, styrker immunsystem og stoffskifte. Forbedret velvære, mer trivel og bedre stressmestring for hesten.
0,5g/100 kg /dag#Unit: 200 g

Material: Calcium carbonate

Effect:

* More vitality for dogs and cats
* Improved digestion – less body odour and less smelly droppings
* Excellent for old or convalescent animals
* Animals with behavioural problems become calmer, more settled
* Shiny coat

Suggested application:

Dogs and cats less than 10 kg body weight: 0.5 g/day.
Dogs more than 10 kg body weight: 1 g/day.
Mix with feed or in drinking water.

Important

plocher cat&dog supplement is not a substitute for veterinary care but should accompany any other treatment.

kr 195 Add to my Cart
Plocher hest-topfit fòrsupplement fritid, 2 kg
Plocher hest-topfit fòrsupplement fritid, 2 kg

Fortilskudd med oksidativ virknin. Gir bedre foropptak, skinnende pels, styrker immunsystem og stoffskifte. Forbedret velvære, mer trivel og bedre stressmestring for hesten.
0,5g/100 kg /dag#Unit: 200 g

Material: Calcium carbonate

Effect:

* More vitality for dogs and cats
* Improved digestion – less body odour and less smelly droppings
* Excellent for old or convalescent animals
* Animals with behavioural problems become calmer, more settled
* Shiny coat

Suggested application:

Dogs and cats less than 10 kg body weight: 0.5 g/day.
Dogs more than 10 kg body weight: 1 g/day.
Mix with feed or in drinking water.

Important

plocher cat&dog supplement is not a substitute for veterinary care but should accompany any other treatment.

kr 195 Add to my Cart
Plocher stallklimatilskudd 1,5 kg
Plocher stallklimatilskudd 1,5 kg

Forbedring av stallklima gjennom aktivering av aerobe prosesseri stall og paddock og for aktivering av jordsmonnet på beitemarken. Forbedrer hygiene, reduserer infeksjonsrisiko.

kr 195 Add to my Cart
Plocher stallklimatilskudd 1,5 kg
Plocher stallklimatilskudd 1,5 kg

Forbedring av stallklima gjennom aktivering av aerobe prosesser i stall og paddock og for aktivering av jordsmonnet på beitemarken. Forbedrer hygiene, reduserer infeksjonsrisiko, binder ammoniakk og gir færre fluer
Boks 3g/m2, Paddock 10g/100m2, Kompostering 40g/m3 eller 500g/ha

kr 195 Add to my Cart
Plocher stallklimatilskudd 125g
Plocher stallklimatilskudd 125g

Forbedring av stallklima gjennom aktivering av aerobe prosesseri stall og paddock og for aktivering av jordsmonnet på beitemarken.Forbedrer hygiene, reduserer infeksjonsrisiko, binder ammoniakk og gir færre fluer
Boks 3g/m2, Paddock 10g/100m2, Kompostering 40g/m3 eller 500g/ha#Unit: 200 g

Material: Calcium carbonate

Effect:

* More vitality for dogs and cats
* Improved digestion – less body odour and less smelly droppings
* Excellent for old or convalescent animals
* Animals with behavioural problems become calmer, more settled
* Shiny coat

Suggested application:

Dogs and cats less than 10 kg body weight: 0.5 g/day.
Dogs more than 10 kg body weight: 1 g/day.
Mix with feed or in drinking water.

Important

plocher cat&dog supplement is not a substitute for veterinary care but should accompany any other treatment.

kr 195 Add to my Cart
Plocher stallklimatilskudd 8kg
Plocher stallklimatilskudd 8kg

Forbedring av stallklima gjennom aktivering av aerobe prosesseri stall og paddock og for aktivering av jordsmonnet på beitemarken.Forbedrer hygiene, reduserer infeksjonsrisiko, binder ammoniakk og gir færre fluer
Boks 3g/m2, Paddock 10g/100m2, Kompostering 40g/m3 eller 500g/ha#Unit: 200 g

Material: Calcium carbonate

Effect:

* More vitality for dogs and cats
* Improved digestion – less body odour and less smelly droppings
* Excellent for old or convalescent animals
* Animals with behavioural problems become calmer, more settled
* Shiny coat

Suggested application:

Dogs and cats less than 10 kg body weight: 0.5 g/day.
Dogs more than 10 kg body weight: 1 g/day.
Mix with feed or in drinking water.

Important

plocher cat&dog supplement is not a substitute for veterinary care but should accompany any other treatment.

kr 195 Add to my Cart