ZeoActive, 125 g
ZeoActive, 125 g

Zeolitt er kjent for sin usedvanlige evne til å binde tungmetaller og radioaktive stoffer som uran, strontium, barium, radon, kvikksølv, bly, kadmium m.m. Zeolitt er en naturlig negativt ladet mineralforbindelse som følge av kjemiske reaksjoner mellom sjøvann og vulkansk aske. De porøse silikatene gir den naturlig alkaliserende og toksin-bindende evner.

kr 390 Add to my Cart