DATA:
Mange opplever ubehag hvis de sitter mye foran en datamaskin. Det kan skyldes:
1. Det elektromagnetiske feltet rundt maskinen – manglende jording; se jordingsutstyr! Jord først maskinen, så evt. deg selv.
2. Trådløst nettverk; gå om mulig over til kablet nett!
3. Lyset fra skjermen; beskytt øynene med databriller eller folie!
Det finnes også flere typer energetisk skjerming som reduserer stressreaksjonen i kroppen.
MOBIL:
1. Det finnes et utvalg skjermende tiltak – men ingen som fjerner belastningen helt.
2. Bruk derfor mobilvett; skru av mobilen om natten og ha den av eller på flymodus når du ikke trenger den.
3. Unngå å holde mobilen inntil øret: bruk headsett (med ferrit) eller høytaler – skriv sms når du kan.
4. Skjerm mobilens bakside hvis du har den i lomma!
5. Vær oppmerksom på at metallkasser som biler, tog og buss forsterker og reflekterer strålingen fra trådløse enheter!