Det finnes en stor bredde av energetisk skjermingsteknologi. Alle disse bygger på kvantefysisk forskning i tradisjonen etter Tesla, Reich, Schauberger m.fl. Disse produktene arbeider med de longitudinale bølgene, med lys og livskrefter og har hos mange en tydelig harmoniserende og styrkende virkning. Vi har valgt ut noen av de produktene som har de beste forskningsresultatene.