Måleinstrumenter for elektromagnetiske felt og stråling fra mobiler, trådløse enheter, strømanlegg og trafoer.