Oransje måleapparat fra EPE conseil
EPE-Conseil CEMPROTEC 34 | Elektrosmog-Detektor | YSHIELD® Edition

Nytt og forbedret allsidig måleapparat! Nå med større frekvensbredde og stor brukervennlighet – også for deg som ikke er vant til tekniske apparater.

Lavfrekvent måling (LF) fra 10 Hz til 5 kHz
Magnetfelt måling fra 10 Hz til 5 kHz
Høyfrekvent måling (HF) fra 1 MHz til 10 GHz
3D-måling av magnetfelt(ellers bare mulig med svært dyre apparater)

kr 2 780 Add to my Cart
Cornet ED88T Pluss Tri-Mode
Cornet ED88T Pluss Tri-Mode

Nå ny og enda mer brukervennlig! Måler alle tre parametrene; elektrisk felt, magnetfelt og høyfrekvent stråling:

Unik håndholdt, profesjonelt verktøy med ultrarask LED-display for måling av elektromagnetisk stråling. Denne måleren gir lydsignatur-analyse og en frekvensteller for radiofrekvensmålinger som vil bidra til å identifisere kildene til radiofrekvensstråling .

  • Grunnleggende Radio Frequency Detector (100 MHz – 8 GHz),
  • Magnetfeltdetektoren (50 Hz – 10 kHz),
  • Elektrisk Felt Detector (50 Hz – 50 kHz.

Laget i USA.

kr 2 480 Add to my Cart
batteri til bl. a. Cornet Strålingsdetektor
batteri til bl. a. Cornet Strålingsdetektor

batteri til bl. a. Cornet Strålingsdetektor

kr 30 Add to my Cart