Byggbiologisk husundersøkelse, måling av strålingsbelastning og andre miljøfaktorer, råd om tiltak

Byggbiologisk husundersøkelse
Byggbiologisk husundersøkelse

Byggebiologisk husundersøkelse,med harmonisering

kr 3 000 Add to my Cart
Måling av strålingsbelastning
Måling av strålingsbelastning

Vi tilbyr undersøkelse med måling av stråling og EMF i hjem og på arbeidsplass. Målingen utføres av kvalifisert målingstekniker med gode, oppdaterte apparater. Det regnes et grunnbeløp med tillegg for reisekostnader og rapportskriving, evt. arbeidstid ut over 1,5 time

kr 1 950 Add to my Cart