Hele Prosettet med 60 essenser av misteltein på ulike trær, består av 6 mindre sett: BALDER(12), ODIN(12), VIDAR(12), Into the Light(7), Omega(9), Down to Earth(7).+1
Essensene fås i to størrelser: 10 ml og 30 ml, samt i et sentralt utvalg Circle of Life og et sett av tre; Transformationsettet

BALDRON MistleTreeEssences Circle of Life Set, 30ml
BALDRON MistleTreeEssences Circle of Life Set, 30ml

Mistletein vokser på mange typer trær. De nærer seg direkte fra treets saft, samtidig som de gir tilbake på et energetisk plan. Tradisjonelle frukttrær-kulturer har alltid bevisst brukt poding av misteltein for å heve kavaliteten i bl.a. epler. På grunn … Read More

kr 2 500 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences Circle of Life Set, 30ml
BALDRON MistleTreeEssences Circle of Life Set, 30ml

12 utvalgte essenser for de viktigste områder og faser i livet. 30 ml#Circle of Life Essences

Vi har plukket ut et sett på 12 essenser som vi har kalt ”Circle of Life Essences” . Dette er essenser som man gjerne kan arbeide med enkeltvis i forhold til et spesielt grunntema:

Essence of the Beginning: For fødsler og alle begynnelser
Essence of Strength: For styrke og livskraft (eterlegemet)
Essence of the I AM: For menneskets oppvåkning og sunne selvfølelse
Essence of the Mother: For morskraften, det kvinnelige og sjelelig varme
Essence of Butterflies: For gleden og fargene i tilværelsen; Pinealchakra
Essence of Harmony: For åndedrettet og balansen mellom å gi og ta
Essence of the Heart: For hjertet og forbindelsen med kjærlighetskraften
Essence of Creating: For livmor og skaperkraft
Essence of the Father: For forankring, forholdet til autoriteter og det mannlige
Essence of Trust: For tillit til livet, for å våge å nyte livets frukter
Essence of Protection: For beskyttelse når jeg er utsatt for å bli dyttet; jeg står trygt i meg selv og jeg er aldri alene.
Essence of Fullfilment: Når noe skal slippes for at noe nytt skal komme inn; jeg overgir mine erfaringer som næring for englene.

kr 2 500 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences proffsett, 60x10ml
BALDRON MistleTreeEssences proffsett, 60x10ml

Det store terapisettet med essens av misteltein på ulike trær.10 ml#Etter 8 års forskning på mistelteinessenser, har vi nå satt sammen et unikt system av ulike mistel/tre – essenser. Det har vist seg at mistelteinen har ulik karakter alt etter hvilket treslag den er forbundet med. Symbiosen mellom tre og misteltein gir en ny kvalitet til så vel treet som mistelteinen. Misteltein er ikke bare en snylteplante som tar livskraft fra sin vert; den gir tilbake en høyere utviklingsform til treet. Fra kreftmedisinforskningen vet vi at misteltein har legende og livgivende virkning, og den er kjent for å øke aktiviteten i cellene og heve temperaturen. Vi ser at også essensene har en varmegivende virkning. Etter vår erfaring er den legende virkningen til stede både for trær og mennesker.

Våre MistelTreEssenser er ikke laget av (det moderat giftige) bæret, men av (den velduftende og ikke giftige) blomsten. Den er ikke en homøopatisk medisin, men energetisk preget vann uten fysisk mistelteinsubstans. Essensene er framstilt med utgangspunkt i Dr. Bachs framstillingsmetode for blomsteressenser.

Vi har satt sammen en komposisjon av essenser som til sammen danner en helhet av essenser for livsløpet og menneskets utviklingsprosesser. De utgjør en helhetlig livssyklus, og hvert menneske får sin essensblanding ut fra en personlig komposisjon, satt sammen omtrent som et horoskop. Essensene har ulik virkning alt etter hvilket tre som er vertsplante. Trær står i særlig forbindelse med planetkrefter, og en del av essensene er også laget med spesielt hensyn til dette, med tillaging under spesielle konstellasjoner og tider. Alle blomsteressenser virker best når de brukes under vår bevisste medvirkning. Når vi arbeider med oss selv for å utvikle oss som mennesker og finne veien til et sunnere og mer gledesfylt liv, kan essensene hjelpe oss i prosessene. Derfor følges behandlingen helst av en samtale som kan gi knagger og innsikt for det egne bevisste arbeidet. Vi kan arbeide med en enkelt essens eller en komposisjon av ulike essenser.

Hele sett selges sammen med en innføring i bruken av essensene og skjema for tilbakemeldinger. Når vi nå har begynt å selge disse unike essensene, anser vi det som en del av et fortsatt forskningsprosjekt. I samsvar med Flower Essence Societys praksis, selger vi det komplette settet bare i sammenheng med seriøs terapeutisk utøving og samarbeid innenfor den internasjonale blomsteressensforskningen. Alle blomsteressenser virker best når de brukes under vår bevisste medvirkning. Når vi arbeider med oss selv for å utvikle oss som mennesker og finne veien til et sunnere og mer gledesfylt liv, kan essensene hjelpe oss i prosessene. Derfor følges behandlingen helst av en samtale som kan gi knagger og innsikt for det egne bevisste arbeidet. Vi kan arbeide med en enkelt essens eller en komposisjon av ulike essenser.

Hele sett selges sammen med en innføring i bruken av essensene og skjema for tilbakemeldinger. Når vi nå har begynt å selge disse unike essensene, anser vi det som en del av et fortsatt forskningsprosjekt. I samsvar med Flower Essence Societys praksis, selger vi det komplette settet bare i sammenheng med seriøs terapeutisk utøving og samarbeid innenfor den internasjonale blomsteressensforskningen.

Baldron Mistel Tre Essensene
består av tre nedre og tre øvre sett, i alt 59 essenser:

Balder- essensene er et sett på 12 essenser som arbeider i forhold til inkarnasjonsprosessen. Vi kaller dem derfor også barndomsessensene. Det begynner med unnfangelse og fødsel og går fram mot terskelen til voksenlivet. Fødsel kan i denne sammenheng også være fødselsprosesser i overført betydning, som når noe nytt skal inn i livet: Alle begynnelser. Baldersettet følger Jegets vei inn i det jordiske legemet. Her er også utviklingen av sanseorganismen og av astrallegemet (følelsesliv), eterlegemet (livskraft) og fysisk legeme.
B 1-12

Odin – essensene er et sett på 12 essenser som virker mer på organprosessene, på livsprosesser og chakra-systemet. De bærer virkningen av våre opplevelser og erfaringer inn i kroppens organer. Vi kan også kalle dem for livsessenser eller forvandlingsessenser. Odin-essensene er knyttet til sjelelivets forvandlinger.
D 1-12

Vidar – essensene er et sett på 12 essenser som arbeider i forhold til karmiske mønstre og situasjoner. De virker også på armer og ben og på veien vi går. Vi kaller dem jordessenser. Odin-Jord essensene har et slags Janus-ansikt; de virker på våre mønstre i begge retninger. De trøster og konfronterer, de hjelper både der vi er offer og der vi selv virker negativt. De hjelper oss å løse mønstre og hjelper oss å håndtere virkningene av dem. På samme måte hjelper essensene jorda selv og plantene, gjennom landskapspleie og forløsningsarbeid.
V 1-12

Into the Light – essensene er et sett på 7 essenser. De er alle laget Her er erfaringene vi har med oss og høye åndelige veseners virke. De understøtter også disse veseners virke inn i jordelivet.
i1-7

Down to the Earth essensene er et sett på 7 essenser som er laget av misteltein på Lind, og er framstilt om morgenen i forhold til planetkvalitetene; en slags essens av en essens. De bærer urbildene og intensjonene jeg har med meg inn i livet. De styrker forbindelsen til våre livsmotiv og urbilder, gir reorientering.
e 1-7

Omega essensene er et sett på 9 essenser som er laget i årsløpet i tiden fra påske til pinse, som essens av essens (Misteltein på Lindetre). Omega essensene arbeider i forhold til det sosiale og er sjelden personlige essenser. Dette er essenser for utvikling av nye sosiale fellesskap.
O 1-9

Bruk av essensene
Essensene brukes som andre blomsteressenser; 3-7 dråper i et glass vann eller under tunga. Essenser kan tas innvortes og utvortes, også som sprayflasker, eventuelt blandet med noen dråper eterisk olje. De kan også med fordel blandes i olje og brukes til massasje eller som tilsetning i badevann. Spesielt gunstig er kombinasjonen essenser og Oljedispersjonsbad (Jungebad®).
Det som gjør MistelTreEssensene spesielle i forhold til andre essenser, er ved siden av kombinasjonen av tre og misteltein, den spesielle helheten i settet. Essensene virker i forhold til hverandre på en måte som gjør at man kan jobbe på flere nivåer. Det er fullt mulig å arbeide med én essens, men man kan også lage en komposisjon.
En komposisjon arbeider på Jeg-nivå, på sjelelig nivå og inn i det eterisk/fysiske, samtidig som den virker i forhold til mønstre og karmiske situasjoner. På samme måte som de biodynamiske preparatene, virker de også reorienterende, det vil si at de hjelper til å gjenopprette forholdet til urbilder og livsimpulser. En slik personlig komposisjon ledsages helst av en samtale, slik at brukeren kan forbinde seg bevisst med prosessen.
Vi anbefaler at essensene stilles opp i en ring, med Balder 1-12 fra kl 2 i ringen, Odin 1-12 foran med D6 og D7 i midten foran, og Vidar 1-12 oppover mot venstre. I øvre del av sirkelen står de tre øvre settene, med Omega settet som en mindre sirkel i den store, e7 og i7møtes på toppen av sirkelen. Dermed oppstår et mønster når man trekker linjer mellom essensene. Dette mønsteret vil med tiden tale sitt eget språk.

kr 7 900 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Balder Set, 12x10ml
BALDRON MistleTreeEssences, Balder Set, 12x10ml

12 essenser for utviklingen fra unnfangelse til overgangen til voksenlivet.#• Baldersettet representerer barndommen eller inkarnasjonsveien.
• Det er et sett på 12 essenser som begynner i unnfangelsespunktet og ender med overgangen til voksenlivet. (Rundt 21 år)
• Baldersettet følger Jegets vei gjennom inkarnasjonsprosessen.Det støtter barnets utvikling og gjennomstrømmingen av kroppen, av tenkningen og følelsen. • Balder-essensene brukes også for å bearbeide faser i barndommen senere i livet, eller gi økt livskraft og bedre forbindelse mellom kropp, følelser og tanker.

kr 2 000 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Balder Set, 12x30ml
BALDRON MistleTreeEssences, Balder Set, 12x30ml

12 essenser for utviklingen fra unnfangelse til overgangen til voksenlivet.#• Baldersettet representerer barndommen eller inkarnasjonsveien.
• Det er et sett på 12 essenser som begynner i unnfangelsespunktet og ender med overgangen til voksenlivet. (Rundt 21 år)
• Baldersettet følger Jegets vei gjennom inkarnasjonsprosessen.Det støtter barnets utvikling og gjennomstrømmingen av kroppen, av tenkningen og følelsen. • Balder-essensene brukes også for å bearbeide faser i barndommen senere i livet, eller gi økt livskraft og bedre forbindelse mellom kropp, følelser og tanker.

kr 2 500 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Circle of Life Set, 12x10ml
BALDRON MistleTreeEssences, Circle of Life Set, 12x10ml

12 utvalgte essenser for de viktigste områder og faser i livet. 10 ml#Circle of Life Essences

Vi har også plukket ut et sett på 12 essenser som vi har kalt ”Circle of Life Essences” . De arbeides det gjerne med enkeltvis i forhold til et spesielt grunntema:

Essence of the Beginning: For fødsler og alle begynnelser
Essence of Strength: For styrke og livskraft (eterlegemet)
Essence of the I AM: For menneskets oppvåkning og sunne selvfølelse
Essence og the Mother: For morskraften og det kvinnelige og sjelelig varme.
Essence of Butterflies: For gleden og fargene i tilværelsen; Pinealchakra
Essence of Harmony: For åndedrettet og balansen mellom å gi og ta
Essence og the Heart: For hjertet og forbindelsen med kjærlighetskraften
Essence of Creating: For livmor og skaperkraft
Essence of the Father: For forankring, forholdet til autoriteter og det mannlige.
Essence of Trust: For urtilliten til livet, for å våge å nyte livets frukter.
Essence of Protection: For beskyttelse når jeg er utsatt for å bli dyttet; jeg står trygt i meg selv og jeg er aldri alene.
Essence of Fullfilment: Når noe skal slippes for at noe nytt skal komme inn; jeg gir mine erfaringer som næring for englene.

kr 2 000 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Set, 12x10ml
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Set, 12x10ml

Mistletein vokser på mange typer trær. De nærer seg direkte fra treets saft, samtidig som de gir tilbake på et energetisk plan. Tradisjonelle frukttrær-kulturer har alltid bevisst brukt poding av misteltein for å heve kavaliteten i bl.a. epler. På grunn … Read More

kr 2 000 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Set, 12x30ml
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Set, 12x30ml

Mistletein vokser på mange typer trær. De nærer seg direkte fra treets saft, samtidig som de gir tilbake på et energetisk plan. Tradisjonelle frukttrær-kulturer har alltid bevisst brukt poding av misteltein for å heve kavaliteten i bl.a. epler. På grunn … Read More

kr 2 500 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Sett, 12x10ml
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Sett, 12x10ml

12 essenser av misteltein på ulike trær som virker på kroppens energisystemer og organfunksjoner.#• Essensene virker på kroppens energisystemer og organfunksjoner. • Astrallegemet griper det fysiske og eteriske ovenfra og ned, settet følger derfor chakrasystemet fra Kronechakra til Rotchakra.
• Essensene viser oss hvordan lys og varme forbindes og gjennomstrømmer organene helt inn i stoffskiftet, hvordan vår indre varmekraft møter den kosmiske lyskraften og strømmer sammen i hjertet og via solar plexus inn i organene. • Essensene i Odinsettet er derfor forbundet med sunnhet og velvære, det å føle seg vel i egen kropp og i livet, slik at man kan virkeliggjøre sitt potensial.

kr 2 000 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Sett, 12x30ml
BALDRON MistleTreeEssences, Odin Sett, 12x30ml

12 essenser av misteltein på ulike trær som virker på kroppens energisystemer og organfunksjoner.#• Essensene virker på kroppens energisystemer og organfunksjoner. • Astrallegemet griper det fysiske og eteriske ovenfra og ned, settet følger derfor chakrasystemet fra Kronechakra til Rotchakra.
• Essensene viser oss hvordan lys og varme forbindes og gjennomstrømmer organene helt inn i stoffskiftet, hvordan vår indre varmekraft møter den kosmiske lyskraften og strømmer sammen i hjertet og via solar plexus inn i organene. • Essensene i Odinsettet er derfor forbundet med sunnhet og velvære, det å føle seg vel i egen kropp og i livet, slik at man kan virkeliggjøre sitt potensial.

kr 2 500 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Profesjonelt sett 60 x 30 ml
BALDRON MistleTreeEssences, Profesjonelt sett 60 x 30 ml

Det store terapisettet med essens av misteltein på ulike trær.#Etter 8 års forskning på mistelteinessenser, har vi nå satt sammen et unikt system av ulike mistel/tre – essenser. Det har vist seg at mistelteinen har ulik karakter alt etter hvilket treslag den er forbundet med. Symbiosen mellom tre og misteltein gir en ny kvalitet til så vel treet som mistelteinen. Misteltein er ikke bare en snylteplante som tar livskraft fra sin vert; den gir tilbake en høyere utviklingsform til treet. Fra kreftmedisinforskningen vet vi at misteltein har legende og livgivende virkning, og den er kjent for å øke aktiviteten i cellene og heve temperaturen. Vi ser at også essensene har en varmegivende virkning. Etter vår erfaring er den legende virkningen til stede både for trær og mennesker.

Våre MistelTreEssenser er ikke laget av (det moderat giftige) bæret, men av (den velduftende og ikke giftige) blomsten. Den er ikke en homøopatisk medisin, men energetisk preget vann uten fysisk mistelteinsubstans. Essensene er framstilt med utgangspunkt i Dr. Bachs framstillingsmetode for blomsteressenser.

Vi har satt sammen en komposisjon av essenser som til sammen danner en helhet av essenser for livsløpet og menneskets utviklingsprosesser. De utgjør en helhetlig livssyklus, og hvert menneske får sin essensblanding ut fra en personlig komposisjon, satt sammen omtrent som et horoskop. Essensene har ulik virkning alt etter hvilket tre som er vertsplante. Trær står i særlig forbindelse med planetkrefter, og en del av essensene er også laget med spesielt hensyn til dette, med tillaging under spesielle konstellasjoner og tider. Alle blomsteressenser virker best når de brukes under vår bevisste medvirkning. Når vi arbeider med oss selv for å utvikle oss som mennesker og finne veien til et sunnere og mer gledesfylt liv, kan essensene hjelpe oss i prosessene. Derfor følges behandlingen helst av en samtale som kan gi knagger og innsikt for det egne bevisste arbeidet. Vi kan arbeide med en enkelt essens eller en komposisjon av ulike essenser.

Hele sett selges sammen med en innføring i bruken av essensene og skjema for tilbakemeldinger. Når vi nå har begynt å selge disse unike essensene, anser vi det som en del av et fortsatt forskningsprosjekt. I samsvar med Flower Essence Societys praksis, selger vi det komplette settet bare i sammenheng med seriøs terapeutisk utøving og samarbeid innenfor den internasjonale blomsteressensforskningen. Alle blomsteressenser virker best når de brukes under vår bevisste medvirkning. Når vi arbeider med oss selv for å utvikle oss som mennesker og finne veien til et sunnere og mer gledesfylt liv, kan essensene hjelpe oss i prosessene. Derfor følges behandlingen helst av en samtale som kan gi knagger og innsikt for det egne bevisste arbeidet. Vi kan arbeide med en enkelt essens eller en komposisjon av ulike essenser.

Hele sett selges sammen med en innføring i bruken av essensene og skjema for tilbakemeldinger. Når vi nå har begynt å selge disse unike essensene, anser vi det som en del av et fortsatt forskningsprosjekt. I samsvar med Flower Essence Societys praksis, selger vi det komplette settet bare i sammenheng med seriøs terapeutisk utøving og samarbeid innenfor den internasjonale blomsteressensforskningen.

Baldron Mistel Tre Essensene
består av tre nedre og tre øvre sett, i alt 59 essenser:

Balder- essensene er et sett på 12 essenser som arbeider i forhold til inkarnasjonsprosessen. Vi kaller dem derfor også barndomsessensene. Det begynner med unnfangelse og fødsel og går fram mot terskelen til voksenlivet. Fødsel kan i denne sammenheng også være fødselsprosesser i overført betydning, som når noe nytt skal inn i livet: Alle begynnelser. Baldersettet følger Jegets vei inn i det jordiske legemet. Her er også utviklingen av sanseorganismen og av astrallegemet (følelsesliv), eterlegemet (livskraft) og fysisk legeme.
B 1-12

Odin – essensene er et sett på 12 essenser som virker mer på organprosessene, på livsprosesser og chakra-systemet. De bærer virkningen av våre opplevelser og erfaringer inn i kroppens organer. Vi kan også kalle dem for livsessenser eller forvandlingsessenser. Odin-essensene er knyttet til sjelelivets forvandlinger.
D 1-12

Vidar – essensene er et sett på 12 essenser som arbeider i forhold til karmiske mønstre og situasjoner. De virker også på armer og ben og på veien vi går. Vi kaller dem jordessenser. Odin-Jord essensene har et slags Janus-ansikt; de virker på våre mønstre i begge retninger. De trøster og konfronterer, de hjelper både der vi er offer og der vi selv virker negativt. De hjelper oss å løse mønstre og hjelper oss å håndtere virkningene av dem. På samme måte hjelper essensene jorda selv og plantene, gjennom landskapspleie og forløsningsarbeid.
V 1-12

Into the Light – essensene er et sett på 7 essenser. De er alle laget Her er erfaringene vi har med oss og høye åndelige veseners virke. De understøtter også disse veseners virke inn i jordelivet.
i1-7

Down to the Earth essensene er et sett på 7 essenser som er laget av misteltein på Lind, og er framstilt om morgenen i forhold til planetkvalitetene; en slags essens av en essens. De bærer urbildene og intensjonene jeg har med meg inn i livet. De styrker forbindelsen til våre livsmotiv og urbilder, gir reorientering.
e 1-7

Omega essensene er et sett på 9 essenser som er laget i årsløpet i tiden fra påske til pinse, som essens av essens (Misteltein på Lindetre). Omega essensene arbeider i forhold til det sosiale og er sjelden personlige essenser. Dette er essenser for utvikling av nye sosiale fellesskap.
O 1-9

Bruk av essensene
Essensene brukes som andre blomsteressenser; 3-7 dråper i et glass vann eller under tunga. Essenser kan tas innvortes og utvortes, også som sprayflasker, eventuelt blandet med noen dråper eterisk olje. De kan også med fordel blandes i olje og brukes til massasje eller som tilsetning i badevann. Spesielt gunstig er kombinasjonen essenser og Oljedispersjonsbad (Jungebad®).
Det som gjør MistelTreEssensene spesielle i forhold til andre essenser, er ved siden av kombinasjonen av tre og misteltein, den spesielle helheten i settet. Essensene virker i forhold til hverandre på en måte som gjør at man kan jobbe på flere nivåer. Det er fullt mulig å arbeide med én essens, men man kan også lage en komposisjon.
En komposisjon arbeider på Jeg-nivå, på sjelelig nivå og inn i det eterisk/fysiske, samtidig som den virker i forhold til mønstre og karmiske situasjoner. På samme måte som de biodynamiske preparatene, virker de også reorienterende, det vil si at de hjelper til å gjenopprette forholdet til urbilder og livsimpulser. En slik personlig komposisjon ledsages helst av en samtale, slik at brukeren kan forbinde seg bevisst med prosessen.
Vi anbefaler at essensene stilles opp i en ring, med Balder 1-12 fra kl 2 i ringen, Odin 1-12 foran med D6 og D7 i midten foran, og Vidar 1-12 oppover mot venstre. I øvre del av sirkelen står de tre øvre settene, med Omega settet som en mindre sirkel i den store, e7 og i7møtes på toppen av sirkelen. Dermed oppstår et mønster når man trekker linjer mellom essensene. Dette mønsteret vil med tiden tale sitt eget språk.

kr 8 900 Add to my Cart
BALDRON MistleTreeEssences, Vidar Set, 12x10ml
BALDRON MistleTreeEssences, Vidar Set, 12x10ml

12 essenser for utfordringer på livsveien.#• Vidarsettet er essenser som arbeider med karmiske situasjoner og mønstre. De representerer livsveien og står i resonans til armer og ben. • Alle små og store hendelser i livet representerer utviklingsskritt og muligheter for forvandling. Hvert skritt er relatert til mønstre og motiver vi har med. Hvert skritt skaper nye sammenhenger. Slik blir livsveven hele tiden utformet av våre gjerningers virkning – på oss selv og andre. • Bak hendelsene vever høyere vesener. Essensene bringer oss i kontakt med disse, slik at vi kan ane sammenhenger og muligheter i hendelser og tilfeldigheter. Gjennom dette kan vi finne fram til nye muligheter og en større frihet.

kr 2 000 Add to my Cart