Safe and Sound Pro 2 | HF måleapparat  YSHIELD® Edition
Safe and Sound Pro 2 | HF måleapparat YSHIELD® Edition

Prisgunstig! Frekvensområde 200 MHz – 8 GHz, måler 0.001 µW/m² – 2,500,000 µW/m². OLED-display, max-hold funksjon
manual

kr 4 690 Add to my Cart
Cornet ED88T Pluss Tri-Mode
Cornet ED88T Pluss Tri-Mode

Nå ny og enda mer brukervennlig! Måler alle tre parametrene; elektrisk felt, magnetfelt og høyfrekvent stråling:

Unik håndholdt, profesjonelt verktøy med ultrarask LED-display for måling av elektromagnetisk stråling. Denne måleren gir lydsignatur-analyse og en frekvensteller for radiofrekvensmålinger som vil bidra til å identifisere kildene til radiofrekvensstråling .

  • Grunnleggende Radio Frequency Detector (100 MHz – 8 GHz),
  • Magnetfeltdetektoren (50 Hz – 10 kHz),
  • Elektrisk Felt Detector (50 Hz – 50 kHz.

Laget i USA.

kr 2 480 Add to my Cart
Målekoffert MK20 (ME3080 & HF 35 C (høy- og lavfrekvent)
Målekoffert MK20 (ME3080 & HF 35 C (høy- og lavfrekvent)

Målekoffert MK20 (ME3080 & HF 35 C (høy- og lavfrekvent)

kr 6 247 Add to my Cart