Gule fargebriller med lydfil
Gule fargebriller med lydfil

SpektroChrom Gelb (Y)

 Munterhet og sterke nerver

Solar Plexus

Glede, optimisme, selvtillit, vilje, kraft, frihet og letthet

 

kr 590 Add to my Cart