Nyheter i nettbutikken!

Strålingsproblematikken er og var en viktig del av vår virksomhet. Sortimentet av skjermingsstoffer er utvidet med en rekke fine skjermingsstoff; det nye jersey-stoffet  med 17% sølv og resten bomull i strechkvalitet er fantastisk til klær, og White Silk stoffet med 81% ekte silke er en uslåelig kombinasjon for skjerming og velvære. Vi har også på lager klær i Black Jersey; T-skjorter og luer. Ta en titt!

I nettbutikken vår finner du et bredt utvalg av skjermingsprodukter.

Påskevann! Det lysfylte og livgivende kildevannet som hentes opp påskemorgen har lenge vært en viktig bestanddel i mistelteinessensene våre. Spesielt det fra Odilien-kilden i Alsace! Vannet som hentes tidlig på påskemorgenen, ga og gir blomsteressensene den rette “høyvibrasjonsbasisen”.

Vi er alltid oppmerksomme på kvaliteten i vannet vi bruker; drikkevann og dusj/badevann. Vi anbefaler Maunawai til drikkevann, og Elixator til dusj/bad, eller en virvler  fra Alvito til kranen.

I nettbutikken vår finner du en rekke flotte produkter for rensing og revitalisering av vann!

________________________________

Easter water! The light-filled and life-giving spring water collected on Easter morning has long been an essential component of our mistletoe essences. Especially that from the St. Odilie spring in Alsace! Collected early on Easter morning, it gave and still gives the flower essences the right “high vibrational” basis.

We also pay attention to the quality of the water we use: Drinking water and shower/bath water. We recommend Maunawai for drinking water and Elixator for shower and bath water or an Alvito whirler for the tap.

In our online store you will find a range of great products for purifying and revitalizing water!You’ll find a range of great products for purifying and revitalizing water in our online store!

The radiation issue is and was an important part of our business. The range of shielding fabrics has been expanded with a number of fine shielding fabrics; the new jersey fabric with 17% silver and the rest cotton in stretch quality is fantastic for clothing, and the White Silk fabric with 81% real silk is an unbeatable combination for shielding and wellness.

In our online store, you’ll find a wide range of shielding products.

__________________________________________________________________________________

Osterwasser! Das lichterfüllte und lebensspendende Quellwasser, das am Ostermorgen gesammelt wurde, ist seit langer Zeit ein wesentlicher Bestandteil unserer Mistelessenzen. Insbesondere das aus der Odilienquelle im Elsass! Am frühen Ostermorgen gesammelt, gab und gibt es den Blütenessenzen die richtige „hochschwingende“ Grundlage.

Auch sonst achten wir stets auf die Qualität des Wassers, das wir verwenden: Trinkwasser und Dusch-/Badewasser. Wir empfehlen Maunawai für Trinkwasser und Elixator für Dusch- und Badewasser oder einen Wirbler von Alvito für den Wasserhahn.

In unserem Online-Shop finden Sie eine Reihe großartiger Produkte zur Reinigung und Belebung von Wasser!

Das Thema Strahlung var und ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Das Sortiment an Abschirmstoffen wurde um eine Reihe von feinen Abschirmstoffen erweitert; der neue Jersey-Stoff mit Baumwolle in Stretch-Qualität sowie 17% Silber ist fantastisch für Bekleidung, und der Stoff “White Silk” mit 81% echter Seide ist eine unschlagbare Kombination für Abschirmung und Wellness.

Im Online-Shop finden Sie eine breite Palette von Abschirmungsprodukten