BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 1

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 1, 30 ml

Norsk Misteltein på Lind

Essens for alle begynnelser

Himmelbarn og Stjernemenneske. Kosmiske formkrefter. Embryonalutvikling. Kimkraft.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 1

Essens for alle begynnelser

Himmelbarn og Stjernemenneske. Kosmiske formkrefter. Embryonalutvikling. Kimkraft.

Denne essensen viser mennesket tilbake til sin opprinnelse, til den kosmiske delen av oss, den åndelige kimen i det enkelte mennesket (og i menneskeheten). I stjernenes kosmos er det innskrevet som dyrekrets-mennesket. Gjennom fosterutviklingen former engleverdenen på menneskets legemer. Denne essensen ledsager mor og barn gjennom svangerskapet for å skape den nødvendige beskyttelse rundt dem i denne viktige tiden.

Samtidig er dette en essens for alle begynnelser i livet, når noe nytt skal ledsages gjennom en tilblivelsesprosess. Den vil alltid forbinde oss med vårt kosmiske utgangspunkt og vår jordiske intensjon, slik at det vi skaper er i overensstemmelse med vårt egentlige, innerste vesen.

 

Utfordring:

Å la seg „bearbeide“ av de høyere verdener

Ved mangel på formkraft

Når Jeget ikke klarer å gripe formende inn i det fysiske

Når en idé leter etter sin form for å kunne bli født

Forvandling:

Veien tilbake til opprinnelsen: Barnet som stiger ned fra himmelen blir vist tilbake til sitt utgangspunkt, sin intensjon og idé. Kosmos kan fornemmes som mor, med uendelige kjærlighetskrefter. En mor som veileder vår vekst og utvikling, og med kjærlige hender gir form og struktur til sitt menneskebarn.

Dette er lindens vesen; på den ene siden utstråler den de kvinnelige Venuskreftene og på den andre siden etablerer den en harmonisk midte mellom alle planet-tre kvalitetene. Lindetreet stod i store deler av Europa midt i landsbyen, som samlingspunkt og symbol for fred og fellesskap. „Am Brunnen vor dem Tore“ møttes man til fest og glede, der strømmet også det livgivende vannet fra brønnen. Slik står essensen av misteltein på lind ved fødselens port, der livet strømmer inn i verden. Lindens kraft hjelper også det voksne mennesket med å åpne himmelens porter, portene til den åndelige verden, og leve i overensstemmelse med sin intensjon og med menneskehetens urbilde og utgangspunkt. Mennesket knytter an til menneskelivets utgangspunkt.

 

Affirmasjon:

„Kosmos er min mor“

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products