BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 7

kr 200kr 250

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 7 (30 ml)

Hjerteessens

(Essence of the Heart)

Varme. Kjærlighet til alle vesener. Hjerteorgan. Inderlighet. Tillit og forsoning.

Beskrivelse

BALDRON MistleTreeEssence, Circle of Life 7 (30 ml)

Hjerteessens

(Essence of the Heart)

Misteltein på Lerk                                                      

Varme. Kjærlighet til alle vesener. Hjerteorgan. Inderlighet. Tillit og forsoning.

 

Hjertechakraet er midten og kraftsenteret i det usynlige mennesket, det fjerde av de syv chakraene. Et usynlig organkompleks er her under utvikling, og bare langsomt begynner vi å ane fremtidsmulighetene som slumrer i dette hellige rommet.

 

Mistelvesenet forbinder det ”eteriske hjertet” med eterhjertet i kosmos. Som mistel på lerk formidler den samtidig den spesielle solkraften i dette vakre treet. Lerken er det eneste bartreet som stiller seg inn i årets pulsslag og slipper sine gylne nåler om høsten.

 

I kroppen er hjertet ingen mekanisk pumpe, men et levende, fornemmende organ. Hjertet lytter og ”smaker” på alt som foregår i kroppen og fører det sammen med lyset og luften i omgivelsen. Det stiller seg inn og reagerer på alt som skjer i og omkring oss og slår trofast sine rytmiske slag. Her sanser jeg livet i meg og livet omkring meg og kan bringe de to til fred med seg selv og hverandre.

 

Utfordring:

Ved angst for kommende hendelser.

Ved vansker med å forsone seg med sin skjebne.

Når det er vanskelig å gå i dybden.

Når man ikke kan godta seg selv slik man er.

Når det er vanskelig å ha tillit og åpenhet til andre

 

Forvandling:

Med essens av misteltein på lerk kommer mennesket helt til seg selv, inn i sitt sjelesentrum. Hjertet er sjelens innerste rom, vår midte, der vi er helt ”hjemme”: Når jeg kommer ”hjem”, kommer jeg til ro og opplever trygghet og tillit. I tillit til den guddommelige ledelse kan jeg godta og si ja til min skjebne, akseptere fortiden og utvikle modig forventning til det kommende.

 

Hjertemot viser seg som storsinn i kjærlighet og oppmerksomhet for alle vesener. Dette er mer enn en følelsessak: Det eteriske hjertet utvikler seg til skjebneorgan for fremtiden. Med det skal vi lære å erkjenne og forvandle karma. Kjærlighet er ikke en tanke eller en følelse; det er levende, følende viljessubstans, en stadig fornyet indre aktivitet som aldri stopper, men hvert øyeblikk fornyer og beliver. Vi lever kjærligheten ved at vår sjel gjennomstrømmer vår substans og vår tilværelse på jorden. Kjærlighet er varmt nærvær og oppmerksomhet som knytter oss til livet og alle levende vesener.

 

Lerkemistelteinen utfyller lysessensen fra eplemistelteinen med et element av varme. Sammen harmoniserer de sjelen med verden og med seg selv.

 

Affirmasjon:

”Alt er godt.”

Tilleggsinformasjon

Volum

,

Related products