Cornet ED88T pluss Tri-Mode
Cornet ED88T pluss Tri-Mode

Enkelt  og hendig måleapparat som måler både høyfrekvent stråling (Mobil og wifi mm), elektriske felt og magnetfelt.

  • Basic Radio Frequency Detector (100 MHz – 8 GHz),
  • Magnetic Field Detector (50 Hz – 10 kHz),
  • Electric Field Detector(50 Hz – 50 kHz)

Made in the USA.

 

 248 Add to my Cart