Skittenstrøm er forurensning i strømnettet, “støy” fra elektroniske apparater, lysstoffrør og sparepærer. Den legger seg på 50Hz bølgen i nettet som over- og undertoner, såkalte transienter. Disse skaper forstyrrelser i fine apparater – og i mennesker. En enkel måte å fjerne denne belastende støyen på, er å sette inn et filter; et såkalt “Skittenstrømfilter”. Det regnes at det trengs ca 15 filtere i et vanlig hus. Lei eller kjøp et måleapparat så du ser hva som trengs hos deg – til hjem og kontor. BALDRON fører for tiden fortrinnsvis de originale Stetzerizer-filtrene med tilhørende måleapparat.